Οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας νηπιαγωγείου-οικογένειας για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1936557 347 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας νηπιαγωγείου-οικογένειας για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας νηπιαγωγείου-οικογένειας για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Περίληψη:
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών κατά την πρώτη παιδική ηλικία για την ολόπλευρη ανάπτυξη τους, για τη μάθηση και για την ευημερία τους σε όλη τη ζωή, η παρούσα ερευνητική εργασία θέτει υπό διερεύνηση: α) το πώς αντιλαμβάνονται οι νηπιαγωγοί την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη (ΚΣΑ) των παιδιών, β) το ποιός θεωρούν ότι είναι ο ρόλος του νηπιαγωγείου στην προαγωγή της ΚΣΑ, και γ) το ποιά πιστεύουν ότι είναι η σημασία της συνεργασίας μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών για την προαγωγή της ΚΣΑ. Στην παρούσα εργασία, η εξέταση αυτών των ερωτημάτων, βασίζεται θεωρητικά στις προσεγγίσεις του πολιτισμικού θεωρητικού πλαισίου και των οικολογικών συστημάτων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η ιστορική-πολιτισμική προσέγγιση του Vygotsky, η καθοδηγούμενη συμμετοχή και μαθητεία της Rogoff, το βιοοικολογικό μοντέλο του Bronfenbrenner και ο αναπτυξιακός θύλακας των Super & Harkness. Στις προσεγγίσεις αυτές, τονίζεται η υποστήριξη της ανάπτυξης των παιδιών -επομένως και της ΚΣΑ τους- από πιο έμπειρους συνομηλίκους αλλά και ενήλικες, στα διαφορετικά πλαίσια που συμμετέχουν στην καθημερινότητά τους, καθώς και η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών αυτών πλαισίων. Η συνεργασία γονέων-νηπιαγωγών αντιπροσωπεύει μια τέτοια αλληλεπίδραση πλαισίων ανάπτυξης των παιδιών, του σχολείου και της οικογένειας και ως εκ τούτου έχει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Μεθοδολογικά, η έρευνα μας εστίασε στην ποιοτική διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών με την μέθοδο της ήμι-δομημένης συνέντευξης. Το δείγμα αποτελούν 20 νηπιαγωγοί που εργάζονται σε δημόσια νηπιαγωγεία στην περιοχή της Αθήνας, της Σπάρτης και της Σύρου. Η επιλογή αυτή έγινε με στόχο να διερευνηθούν τυχόν διαφορές ως προς την συνεργασία μεταξύ σχολείου-οικογένειας σε Αθήνα και Επαρχία.
Από την ανάλυση των ευρημάτων προέκυψε ότι οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών ως προς την ικανότητά τους σε διάφορους τομείς, όπως το να εντάσσονται στην ομάδα και να αναπτύσσουν κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, να αναπτύσσουν θετικές σχέσεις με άλλους, να παίζουν κ.α. Έγινε ακόμη λόγος για τις τρείς πτυχές της συναισθηματικής ανάπτυξης (αναγνώριση-έκφραση-διαχείριση), για το πώς η ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών ικανοτήτων εκφράζεται στην καθημερινή συμπεριφορά και τέλος μίλησαν για την ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού των παιδιών. Θεωρούν, ακόμη, ότι η ΚΣΑ συνδέεται με τις πρακτικές που ακολουθούνται στο νηπιαγωγείο, ανάμεσα στις οποίες είναι και η συνεργασία με τους γονείς, λαμβάνοντας σημαντική θέση τόσο ως διευκολυντικός όσο και ως επιβαρυντικός παράγοντας. Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών δεν παρουσίασαν διαφοροποιήσεις σε Αθήνα και επαρχία, με μια μικρή μόνο εξαίρεση που διαπιστώσαμε όσον αφορά στις πρακτικές συνεργασίας που ακολουθούνται. Από την ανάλυση των συνεντεύξεων συμπεράναμε ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται στην επαρχία είναι περισσότερες σε αριθμό, στο πλαίσιο όμως μιας αντίληψης της συνεργασίας ως οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης τους με τους γονείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
συνεργασία, σχολείο, οικογένεια, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, προσχολική ηλικία, νηπιαγωγείο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
156

Πτυχιακή Τελικό Ρουμελιώτη-Βουτσίνου.docx
382 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.