«Έγκλειστες μητέρες με παιδιά στο κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα, Θήβας: Μελέτη περίπτωσης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1936781 455 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μήτρακα-Παπαγεωργίου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εύη Ζαμπέτα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Έγκλειστες μητέρες με παιδιά στο κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα, Θήβας: Μελέτη περίπτωσης»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Έγκλειστες μητέρες με παιδιά στο κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα, Θήβας: Μελέτη περίπτωσης»
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την επίδραση του εγκλεισμού στη συγκρότηση της ταυτότητας της κρατούμενης μητέρας. Αρχικά, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το ιδιαίτερο πλαίσιο και οι κανονισμοί της φυλακής επηρεάζουν τη διαμόρφωση της ταυτότητας της τροφίμου. Στη συνέχεια, ερευνάται το κατά πόσο υπάρχει μέριμνα για την ιδιαιτερότητα της θέσης των κρατούμενων γυναικών που φιλοξενούν τα παιδιά τους μέσα στη φυλακή.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα στο κατάστημα κράτησης γυναικών Ελεώνα Θήβας (ΚΚΓΕΘ), με χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.
Μέσα από την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων, διαπιστώνεται ότι ενώ οι συνθήκες διαβίωσης για τις μητέρες με παιδιά είναι ευνοϊκότερες σε σχέση με των υπόλοιπων κρατουμένων, απέχουν πολύ από ένα πλαίσιο σεβασμού της μητρότητας και των δικαιωμάτων των παιδιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
μητρότητα, δικαιώματα των παιδιών, εγκλεισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
121

ΜΗΤΡΑΚΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.