Απόψεις και εμπειρίες γονέων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1945658 497 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-30
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καζάκης Χρυσόστομος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθηνά Ζώνιου - Σιδέρη, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απόψεις και εμπειρίες γονέων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Απόψεις και εμπειρίες γονέων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης
Περίληψη:
Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχή διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού στα σχολεία. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων που συνεχώς μεταβάλλονται. Στο σχολείο εντάσσονται παιδιά με αναπηρία , με διαφορετικά πιστεύω, ήθη και έθιμα. Χαρακτηριστικό αποτελεί πως ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας μιας κοινωνίας αποτυπώνεται στην ικανότητά της να ενσωματώνει αρμονικά όλα τα μέλη της, περιορίζοντας δραστικά έννοιες όπως περιθώριο και κοινωνικός αποκλεισμός.
Στην Ελλάδα, όσο αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην προώθηση της ιδέας της ένταξης. Παρ’ όλα αυτά, από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Χρειάζεται να γίνουν ριζικές αλλαγές σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, να στελεχωθούν τα σχολεία με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, να δοθούν οι αναγκαίοι υλικοί πόροι και κυρίως να γίνει άρση όλων των αρνητικών αντιλήψεων και στερεότυπων που επικρατούν, ώστε η φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης να γίνει πραγματικότητα.
. Η συνεκπαίδευση μαθητών με ή χωρίς αναπηρίες έχει απασχολήσει πολλές χώρες, οι οποίες βρίσκονται στην αναζήτηση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων και συνεργατικών πρακτικής. Ακόμα και οι πιο προχωρημένες χώρες σε αυτό τον τομέα έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες. Στην Ελλάδα με το νόμο 3699/2008 θεσμοθετήθηκε η συνεκπαίδευση με τον όρο «Παράλληλη Στήριξη», που αφορά την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης και οι μαθητές με αναπηρία συνυπάρχουν στις ίδιες αίθουσες με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον ειδικό παιδαγωγό. Η «Παράλληλη Στήριξη», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδιδασκαλίας και εφαρμόζεται παγκοσμίως.
Στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας, αρχικά γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης κάποιων ορολογιών που αφορούν την «Παράλληλη Στήριξη» , τον ρόλο του ειδικού παιδαγωγού και στη συνέχεια περιγράφεται το ιστορικό νομοθετικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής στην χώρας μας με σκοπό να συνδεθεί με την συνεκπαίδευση και την Παράλληλη Στήριξη. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα μοντέλα παράλληλης στήριξης για να τα συνδέσουμε στην πορεία με το μοντέλο της παράλληλης στήριξης, αναφερόμενοι στα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά τους.
Επιπρόσθετα , γίνεται αναφορά στο ρόλο των γονέων και στην συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παράλληλης στήριξης καθώς και διευκρινήσεις που αφορούν την εγκύκλιο της παράλληλης στήριξης 2016-17 με τα προηγούμενα έτη και γενικότερη ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα για την ειδική αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη.
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης αποσκοπώντας στο να ρίξει φως στο πως βιώνουν οι γονείς το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέσα από την συμμετοχή των παιδιών τους, αναφέροντας μας τα θετικά , τα αρνητικά στοιχεία καθώς και προτάσεις βελτίωσης του.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική ανάλυση. Το μεθοδολογικό εργαλείο είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε τυχαία και συμμετείχαν 10 γονείς παιδιών με αναπηρία, κάτοικοι Αττικής.
Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι οι γονείς θεωρούν σημαντικό το πρόγραμμα και πως έχει βοηθήσει αρκετά τα παιδιά τους τόσο στην γνωστική όσο και στην κοινωνική τους εξέλιξη. Ωστόσο, αναφέρουν και “μελανά” σημεία που αφορούν περισσότερο το πρόγραμμα στην εφαρμογή του, όμως όλοι συμφωνούν στην συνέχιση του. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι οι απόψεις των γονέων να “ακουστούν” και να βελτιωθεί το πρόγραμμα στο μέγιστο καθώς οι γονείς είναι αυτοί που γνωρίζουν πολλά για το παιδί τους και θα πρέπει να είμαστε πάντα δεκτικοί ακροατές απέναντι τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαίδευση, ειδική αγωγή,παράλληλη στήριξη,γονείς,συνεργασία,ειδικός παιδαγωγός,αναπηρία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
97

Διπλωματική-ΝτέροFin-1.doc
545 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.