Επίδραση των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού στο βακτηριακό αποικισμό του ρινοφάρυγγα σε παιδιά

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1958500 175 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-04
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τσιάλτα Παρασκευή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
• Μαρίζα Τσολιά, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
• Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής , Ιατρική, ΕΚΠΑ
• Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια , Ιατρική, ΕΚΠΑ
• Νικόλαος Σπυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής , Ιατρική, ΕΚΠΑ
• Ξεπαπαδάκη Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια , Ιατρική, ΕΚΠΑ
• Γαρούφη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Ιατρική, ΕΚΠΑ
• Μίχος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής , Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού στο βακτηριακό αποικισμό του ρινοφάρυγγα σε παιδιά
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίδραση των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού στο βακτηριακό αποικισμό του ρινοφάρυγγα σε παιδιά
Περίληψη:
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Εισαγωγή: Ο αποικισμός του ρινοφάρυγγα από βακτήρια προηγείται της εκδήλωσης βακτηριακών λοιμώξεων του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος αλλά και διεισδυτικών. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τη συχνότητα του βακτηριακού αποικισμού του ρινοφάρυγγα σε παιδιά με ή χωρίς συμπτώματα οξείας ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και να εξετάσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των ταυτοποιούμενων μικροοργανισμών.
Υλικό και μέθοδοι: Ελέγχθηκαν βρέφη και παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως 5 ετών με και χωρίς συμπτώματα ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και για κάθε παιδί που συμμετείχε στη μελέτη συμπληρώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο με δημογραφικά και κλινικά δεδομένα. Τα δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, που λήφθηκαν με στυλεό αλγινικού ασβεστίου, εξετάστηκαν για βακτηριακό αποικισμό με Streptococcus pneumoniae (SP), Haemophilus influenzae (HI), Moraxella catarrhalis (MC), και Streptococcus pyogenes (SPyo) και τα δείγματα ρινικού επιχρίσματος, που λήφθηκαν με βαμβακοφόρο στυλεό, από τις πρόσθιες ρινικές θαλάμες εξετάστηκαν για βακτηριακό αποικισμό με Staphylococcus aureus (SA). Η παρουσία ιού της γρίπης (IFV) και της παραγρίπης (PIV), αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), ρινοϊού (RV) και αδενοϊού (AV) εκτιμήθηκε με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφής (Reverse-transcription Polymerase Chain Reaction, RT-PCR).
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 386 βρέφη και παιδιά (216 αγόρια). Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν 23,4 μήνες. Από τα 386 παιδιά, τα 127 δεν είχαν συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. Σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό ασυμπτωματικών παιδιών δεν απομονώθηκε κανένα από τα βακτήρια που εξετάστηκαν (p<0,01). Ο S. pneumoniae (p<0,01), η M. catarrhalis (p=0,001) και οι συνδυασμοί των βακτηρίων, που εξετάστηκαν, απομονώθηκαν πιο συχνά από συμπτωματικά παιδιά (p<0,05) συγκριτικά με τα ασυμπτωματικά παιδιά. Ο αποικισμός με M. catarrhalis παιδιών,- που ήταν θετικά για ιούς,- ήταν συχνότερος σε σύγκριση με τα παιδιά, στα οποία δεν διαπιστώθηκε ιογενής λοίμωξη (p<0,05). Τα υψηλότερα ποσοστά αποικισμού με H. influenzae και M. catarrhalis παρατηρήθηκαν σε παιδιά, που ήταν θετικά για τον ιό της γρίπης. Μεταξύ των παιδιών που ήταν αποικισμένα με S. pneumoniae, ανιχνεύθηκε υψηλό ποσοστό αποικισμού και με H. influenzae. Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ του S. pneumoniae και του S. aureus και μια αυξημένη πιθανότητα ανίχνευσης της M. catarrhalis παρουσία του H. influenzae. Ο αποικισμός με H. influenzae ήταν συχνότερος μεταξύ των παιδιών, στα οποία είχε απομονωθεί RSV και ο αποικισμός με M. catarrhalis συσχετίστηκε με την ανίχνευση του RV.
Συμπεράσματα: Οι ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος επηρεάζουν τη συχνότητα αλλά και το είδος των βακτηρίων που αποικίζουν το ρινοφάρυγγα. Οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών ενδέχεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση νόσου από αυτούς. Η χορήγηση των εμβολίων επηρεάζει το βακτηριακό αποικισμό του ρινοφάρυγγα και για αυτό το λόγο απαιτείται συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση των σοβαρών διεισδυτικών λοιμώξεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βακτηριακός αποικισμός, Ρινοφάρυγγας, Παιδιά, Ιογενείς λοιμώξεις, Ανώτερο αναπνευστικό σύστημα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
114
Αριθμός σελίδων:
74
ΔΙΑΤΡΙΒΗ 02-2017.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο