Αναπτυξιακή Προσέγγιση της Συμβολής της Εργαζόμενης Μνήμης στην Αριθμητική Ικανότητα Παιδιών Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1983951 429 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-09
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κοντολιού-Παπαγεωργίου Χριστιάννα-Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πέτρος Ρούσσος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών, Φιλοσοφίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μουτούσης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βατάκη Αργυρώ Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναπτυξιακή Προσέγγιση της Συμβολής της Εργαζόμενης Μνήμης στην Αριθμητική Ικανότητα Παιδιών Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναπτυξιακή Προσέγγιση της Συμβολής της Εργαζόμενης Μνήμης στην Αριθμητική Ικανότητα Παιδιών Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας
Περίληψη:
Το μνημονικό σύστημα υποστηρίζει σχεδόν κάθε ενεργή αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Η εκτέλεση μαθηματικών έργων είναι μια πολύπλοκη νοητικά δραστηριότητα η οποία υποστηρίζεται από αρκετές νοητικές δραστηριότητες. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει την ιδιαίτερη συμβολή του συστήματος της εργαζόμενης μνήμης στην επίδοση τους σε αριθμητικά έργα. Εξετάστηκε αν η ιδιαίτερη συμβολή της λεκτικής και οπτικοχωρικής εργαζόμενης μνήμης καθώς κι η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα στην επίδοση μαθητών του Νηπιαγωγείου και των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου σε δοκιμασία αριθμητικών δεξιοτήτων που εναρμονίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα. Εντοπίστηκε ότι η επίδοση στην οπτικοχωρική εργαζόμενη μνήμη και η ταχύτητα επεξεργασίας μπορούν να προβλέψουν ένα μέρος της συνολικής διακύμανσης των επιδόσεων των μαθητών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
μνήμη, εργαζόμενη μνήμη, βραχύχρονη μνήμη, ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητική ικανότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
62

Διπλωματική Εργασία_Χριστιάννα-Κοντολιού.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.