«Να χτίζεις σχέσεις…». Επιτόπια έρευνα σε ένα συνεργατικό καφενείο της Αθήνας: Το Orff-Schulwerk ως μουσική στην κοινότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2006711 650 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-16
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βομβογιάννη Χρυσή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαπαύλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Να χτίζεις σχέσεις…». Επιτόπια έρευνα σε ένα συνεργατικό καφενείο της Αθήνας: Το Orff-Schulwerk ως μουσική στην κοινότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Να χτίζεις σχέσεις…». Επιτόπια έρευνα σε ένα συνεργατικό καφενείο της Αθήνας: Το Orff-Schulwerk ως μουσική στην κοινότητα
Περίληψη:
Oι δράσεις μουσικής στην κοινότητα (community music) χαρακτηρίζονται από την ενεργητική μουσική δημιουργία, τη δια βίου μάθηση και την προσβασιμότητα όλων, αναγνωρίζουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων ως ισότιμη με τη μουσική τους ανάπτυξη και ενθαρρύνουν την προσωπική ευχαρίστηση και την αυτοπεποίθηση στην ατομική, αλλά και τη συλλογική δημιουργία. Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά τη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση Orff (Orff- Schulwerk) ως μουσική στην κοινότητα, στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου για ενήλικες σε ένα συνεργατικό καφενείο της Αθήνας. Βασίζεται στην εθνογραφική έρευνα και προσεγγίζει το εργαστήριο στο καφενείο ως πολιτισμική επιτέλεση, όπου οι άνθρωποι μετασχηματίζουν την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα, επιτελούν στοιχεία της κουλτούρας τους και διαμορφώνουν κοινωνικά νοήματα. Χρησιμοποιώντας ως ερευνητικά εργαλεία τη συμμετοχική παρατήρηση, τις ημιδομημένες συνεντεύξεις και τις μη δομημένες συζητήσεις στο πλαίσιο του καφενείου, αλλά και σε άλλα πλαίσια, διερευνήθηκε ο τόπος συνάντησης των αρχών, των στόχων και των πρακτικών του Orff-Schulwerk και της μουσικής στην κοινότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα
Λέξεις-κλειδιά:
μουσική στην κοινότητα, μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση Orff (Orff-Schulwerk), εθνογραφική έρευνα, θεωρία της επιτέλεσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
78

Να χτίζεις σχέσεις.pdf
650 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.