Δημήτριος Α. Μπαρλάς

Μητρώο uoadl:202764 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δημήτριος Α. Μπαρλάς
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
21
Τόπος καταγωγής:
Κραβαναράς
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Π. Μεταξάς
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Βαρβακείου της 3 Ιουλίου 1891.
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Ναι, Νομική
Σημειώσεις:
Μετεγράφει στην Νομική Σχολή.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.