Ιωάννης Παρθένης

Μητρώο uoadl:202783 214 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωάννης Παρθένης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910909
Αύξων αριθμός:
27
Τόπος καταγωγής:
Βόλος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Α. Πανταζαφειρότης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Αθηνών της 1 Ιουλίου 1891.
Σημειώσεις:
Διπλ. υπ' αριθμόν.26
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.