Ιωάννης Δ. Δαμιανός

Μητρώο uoadl:202786 219 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωάννης Δ. Δαμιανός
Ημερομηνία εγγραφής:
18910909
Αύξων αριθμός:
28
Τόπος καταγωγής:
Ύδρα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δαμ. Δαμιανός
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Ελληνικής Εμπορικής Σχολής Χάλκης της 15 Ιουνίου 1891.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.