Δημήτριος Γ. Φραγκουλάκης

Μητρώο uoadl:202791 212 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δημήτριος Γ. Φραγκουλάκης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910909
Αύξων αριθμός:
30
Τόπος καταγωγής:
Πυργιώτισα Κρήτης
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης της 17 Σεπτέμβρη 1886 .
Αριθμός 3 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.