Πέτρος Δ. Μπούφης

Μητρώο uoadl:202813 218 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Πέτρος Δ. Μπούφης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910910
Αύξων αριθμός:
36
Τόπος καταγωγής:
Σύρος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Α. Μπούφης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Γ΄Αθηνών της 29 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 2405 Σχεδόν Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.