Αναστάσης Χ. Κουτουμάς

Μητρώο uoadl:202815 207 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αναστάσης Χ. Κουτουμάς
Ημερομηνία εγγραφής:
18910910
Αύξων αριθμός:
37
Τόπος καταγωγής:
Αλαγονιά
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ι. Ναστιναζοέγλου
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σπάρτης της 28 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 135 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.