Οι εκπαιδευτικοί και τα διάχυτα παιχνίδια. Η περίπτωση του χωρο-ευαίσθητου παιχνιδιού «Το κυνήγι του πρωινού γεύματος»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2038611 330 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-18
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κουτελίδα Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πατρικάκης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής AEI Πειραιά T.T. (ΤΕΙ Πειραιά), τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι εκπαιδευτικοί και τα διάχυτα παιχνίδια. Η περίπτωση του χωρο-ευαίσθητου παιχνιδιού «Το κυνήγι του πρωινού γεύματος»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι εκπαιδευτικοί και τα διάχυτα παιχνίδια. Η περίπτωση του χωρο-ευαίσθητου παιχνιδιού «Το κυνήγι του πρωινού γεύματος»
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, για τα διάχυτα παιχνίδια και ειδικότερα για το παιχνίδι «Το κυνήγι του πρωινού γεύματος». Μελετήθηκε εάν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα διάχυτα παιχνίδια γενικά αλλά και «Το κυνήγι του πρωινού γεύματος» ειδικότερα, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των γνωστικών στόχων της παρέμβασης, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Επίσης, ερευνήθηκαν τόσο οι παράγοντες που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στη χρήση τους, όσο και αυτοί που τους αποτρέπουν να τα χρησιμοποιήσουν. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου οι απόψεις 120 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία της Ελλάδας.
Λέξεις-κλειδιά:
διάχυτα παιχνίδια, χωρο-ευαίσθητα παιχνίδια, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, κυνήγι, γνωστικοί στόχοι, συνεργατική μάθηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
151

Διπλωματική.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.