Ιωάννης Αλ. Λεωνιδάκης

Μητρώο uoadl:205446 331 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωάννης Αλ. Λεωνιδάκης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910928
Αύξων αριθμός:
582
Τόπος καταγωγής:
Λαμία
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Λαμίας της 1 Ιουλίου 1891. Αριθμός 467 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.