"Επτά τραγούδια για να ζω" μουσική των Σεφαραδιτών της Σαλονίκης, μια παράδοση που συνεχίζεται...

Διπλωματική Εργασία uoadl:2060425 1349 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-23
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παπάζογλου Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάμπρος Λιάβας, καθηγητής, τμήμα Μουσικών Σπουδών, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Επτά τραγούδια για να ζω" μουσική των Σεφαραδιτών της Σαλονίκης, μια παράδοση που συνεχίζεται...
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Επτά τραγούδια για να ζω" μουσική των Σεφαραδιτών της Σαλονίκης, μια παράδοση που συνεχίζεται...
Περίληψη:
Η διατήρηση της σεφαραδίτικης μουσικής σήμερα στην Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τις ιδιομορφίες μιας κοινότητας που έχει υποστεί βιαίως την προσπάθεια εξαφάνισής της από τον Ναζισμό κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διασκόρπιση πληροφοριών, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις την εξαφάνιση τους, γύρω από την καθημερινή ζωή και μουσική πράξη που επιτελούνταν κατά τους προηγούμενους αιώνες τόσο στις εβραϊκές γειτονιές, στις συναγωγές, όσο και στις κοσμικές εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης. Η επιτόπια έρευνά μας επικεντρώνεται στην διασωθείσα προφορική παράδοση καταγράφοντας πληροφορίες, τραγούδια, πολιτιστικά δρώμενα κ.ά. που αποτελούν τις βασικές μας πηγές. Αυτό πραγματοποιείται ενδεικτικά από επτά επιζώντες/διασωθέντες του Ολοκαυτώματος, μέσα από τις εκδομένες μαρτυρίες τους. Η ενασχόλησή τους με τη σεφαραδίτικη μουσική, σε συνδυασμό με τις καθημερινές ασχολίες τους, τις εντυπώσεις τους από την επικοινωνία μέσω των τραγουδιών και της θρησκευτικής τους πράξης, δίδει τη δυνατότητα να καταγραφούν συναισθήματα. Με έμφαση λοιπόν στις πολιτισμικές δραστηριότητες στην κοινότητα γύρω από τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, αλλά και την καταγραφή επτά τραγουδιών, παρουσιάζεται ένα μέρος της προσπάθειας ανάκαμψης της μεγάλης αυτής ιστορικής κοινότητας μέσω της ισχυρής παράδοσης. Αποτελεί ταυτόχρονα και μια ελπίδα για τη συνέχιση της ζωής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
Σεφαραδίτικη μουσική, Εβραϊκή κουλτούρα, Εβραίοι Θεσσαλονίκης, Χορωδιακά θρησκευτικά τραγούδια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
92

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FINAL.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.