Εκκλησιαστική και δημοτική μουσική: βασικές όψεις της ιστορίας της διδασκαλίας της.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2061446 306 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-26
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τοκατλίδης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Μανιάτης, ομότιμος καθηγητής στο ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκκλησιαστική και δημοτική μουσική: βασικές όψεις της ιστορίας της διδασκαλίας της.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκκλησιαστική και δημοτική μουσική: βασικές όψεις της ιστορίας της διδασκαλίας της.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διερευνήσει βασικές όψεις από την πορεία της διδασκαλίας της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής ανά τους αιώνες. Οι δύο κλάδοι της, η εκκλησιαστική και η δημοτική μουσική, ενώ συμπορεύονται, έχουν σημαντικές ομοιότητες, αλλά και διαφορές ως είδος και επομένως ως διδασκαλία. Για το λόγο αυτό διερευνώνται τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους και οι ιστορικές οριοθετήσεις τους. Εξετάζεται ακολούθως η διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής που βασικά πραγματοποιείται εκτός δημόσιας εκπαίδευσης μέχρι τη δημιουργία των μουσικών σχολείων (το 1988). Τα μουσικά σχολεία αποτελούν σημαντικό πεδίο έρευνας, αφού σε αυτά πραγματοποιείται για πρώτη φορά μία θεσμικά ολοκληρωμένη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής εντός της δημόσιας εκπαίδευσης. Έτσι, η διδασκαλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως περιεχόμενο, ως διδακτική, ως μέθοδος.
Η μεθοδολογική προσέγγιση πραγματοποιήθηκε αφενός μέσα από την έρευνα των βιβλιογραφικών πηγών. Αφετέρου χρησιμοποιήθηκε η πολυετής εκπαιδευτική εμπειρία του συγγραφέα από τα μουσικά σχολεία, όπου διδάσκει.
Η παρούσα ερευνητική διαδικασία συνεισφέρει στην καταγραφή την πορείας της διδασκαλίας ανά τους αιώνες. Επιχειρεί επίσης για πρώτη φορά την προσαρμογή των κυριότερων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων στη διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής.
Ακόμη, η εργασία καταγράφει ιστορικά τα μέσα διδασκαλίας, ενώ διερευνά και τη χρησιμότητα των νεότερων μέσων διδασκαλίας στη παραδοσιακή μουσική.
Η χρησιμότητα της διδασκαλίας της παραδοσιακής μουσικής γενικά, ενισχύεται από απόψεις αρχαίων σοφών, όπως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, αλλά και νεώτερων στοχαστών, όπως ο Ρουσώ και ο Στραβίνσκι.
Συμπερασματικά, επιχειρούνται προτάσεις και παρεμβάσεις στις κυριότερες παραμέτρους της σύγχρονη διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και στα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν. Η περαιτέρω συστηματική διερεύνηση και επίλυσή τους θα εξομαλύνει τη διδακτική διαδικασία.
Η παράθεσή στο παράρτημα στοιχείων βιολογίας που συναρτώνται με την ανθρώπινη φωνή θεωρήθηκε απαραίτητο εφόδιο για τη διδασκαλία της φωνητικής αυτής μουσικής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνική παραδοσιακή μουσική, παράδοση, εκκλησιαστική, δημοτική, διδασκαλία, διδακτική, μέθοδος, ωδεία, μουσικές σχολές, μουσικά σχολεία, Ρουσώ, Στραβίνσκυ.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
101

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ. ΤOΚΑΤΛΙΔΗ V2.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.