Διερευνώντας την ενταξιακή προοπτική στο θεσμό της παράλληλης στήριξης: Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης για την παράλληλη στήριξη.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2068660 249 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-22
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ντεροπούλου-Ντέρου Ευδοξία, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερευνώντας την ενταξιακή προοπτική στο θεσμό της παράλληλης στήριξης: Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης για την παράλληλη στήριξη.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερευνώντας την ενταξιακή προοπτική στο θεσμό της παράλληλης στήριξης: Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας.ιδιωτικής εκπαίδευσης για την παράλληλη στήριξη
Περίληψη:
Η έννοια της «ένταξης» αποσαρθρώνεται σταθερά και εξακολουθητικά μέσα από τους νομοθετικούς, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και εκπαιδευτικούς Λόγους. Αυτή η πολιτική της «δημιουργικής ασάφειας», εγείρει ποικίλα ερωτήματα σχετικά με τις ιδεολογικές κατασκευές, που «παρασιτικά» συναθροίζονται γύρω από την έννοια της ένταξης και διαβρώνουν σε συνεχή βάση τον «αντιπαραθετικό» χαρακτήρα της και το ιστορικά διαμορφωμένο περιεχόμενό της. Τα ερωτήματα που αναδύονται για την ένταξη μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από κοινωνικές θεωρίες που αναζητούν τις απαντήσεις στα φερόμενα ως επίσημα και νόμιμα οντολογικά και επιστημολογικά παραδείγματα. Οι απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα μπορούν επίσης να αναζητηθούν στη μορφολογία του εκπαιδευτικού συστήματος και πολιτικής, αλλά και μέσα από τη «μικροφυσική της εξουσίας» (Φουκώ, 1991), σαν μέρος της σχολικής πραγματικότητας και καθημερινότητας. H «ενταξιακή» εκπαιδευτική πολιτική νομιμοποιεί και επικυρώνει επίσημα τις πολύπλοκες αντιφάσεις που διατρέχουν το εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από διακηρυκτικούς Λόγους και μέσα από κυκλικές και φαύλες μεταρρυθμίσεις.
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια, είναι μια ποιοτική έρευνα με ερευνητικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία διεξάγεται σε ένα δείγμα δέκα (10) εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, ειδικοτήτων, καθώς και εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης. Θέτει δε ως πρωτεύοντα στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών για το θεσμό της παράλληλης στήριξης και τα όρια της ενταξιακής πλαισίωσης αυτού του θεσμού, όπως αυτή ορίζεται μέσα από τις νομοθετικές διατάξεις και δομές και τον εκπαιδευτικό Λόγο, με μια κριτική οπτική ωστόσο, στη βάση ανάδειξης μιας μοναδικής «αλήθειας» και λογικής που συγκροτείται, διαφυλάσσεται και αναπαράγεται από επαγγέλματα και υπηρεσίες, που έχουν σχηματιστεί για να παγιώσουν αυτή την «αλήθεια». Τα ερευνητικά ερωτήματα και υποερωτήματα της συγκεκριμένης έρευνας συγκεντρώνονται γύρω από πέντε (5) θεματικούς άξονες απόψεων, ερμηνευτικών προσεγγίσεων, εμπειριών, πρακτικών και προτάσεων των εκπαιδευτικών. Το περιεχόμενο αυτών των θεματικών αξόνων αναλύεται θεματικά (Ποιοτική –Θεματική ανάλυση περιεχομένου), με σκοπό την ανάδειξη συμπερασμάτων για τις εννοιολογικές προσεγγίσεις, νοηματοδοτήσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση, την αναπηρία, τη διαφορετικότητα, τα πλαίσια ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και των προσεγγίσεων για τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, τις μεθόδους διδασκαλίας και των μορφών συνεργασίας με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειας.
Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τις συνεντεύξεις, φαίνεται να διαθέτουν μια ιατροκατευθυνόμενη προσέγγιση για την ενταξιακή εκπαίδευση, με την ένταξη να συνδέεται άρρηκτα με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Σε μια επίσης διακηρυκτική προσέγγιση για την ενταξιακή εκπαίδευση, ξετυλίγεται και προβάλλεται σταδιακά όλο το σώμα του Νόμου 3699/2008, μέσα στο οποίο συναντώνται όλες οι αντιφάσεις του Λόγου τους, σε ένα κυνήγι του πολιτικώς ορθού λόγου και τη γλωσσικής «συμμόρφωσης», μέσα από το οποίο καταδεικνύεται το συγκεκαλυμμένο ιατρικό επιστημολογικό παράδειγμα και αναφύονται οι ατομικές και φιλανθρωπικές προσεγγίσεις της αναπηρίας, ως μιας αναπαράστασης της προσωπικής τραγωδίας που βιώνουν οι μαθητές/τριες και οι οικογένειές τους. Οι εκπαιδευτικοί απορρίπτοντας τα παραδοσιακά και απομονωτικά πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης, ωστόσο αποδέχονται και «καλωσορίζουν» τη μερική και αποσπασματική εκπαίδευση των αποκλινόντων μαθητικών πληθυσμών, μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια στη γενική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί «συμπεριλαμβάνουν δια αποκλεισμού» (Καραγιάννη, 2004) και «αποδέχονται» τη διαφορετικότητα υπό όρους και προϋποθέσεις, ως «αναμεταδότες» (Foucault, 1975) της κανονικότητας, μη διαφοροποιημένης αλλά γενικευμένης προς όλο το μαθητικό πληθυσμό, με την εξουσία του «Κανόνα» (Foucault, 1975) να καθορίζει τις αντιλήψεις τους και τις πρακτικές τους.
Λέξεις-κλειδιά:
Ένταξη, Ενταξιακή εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Παράλληλη στήριξη, Αναπηρία, Διαφορετικότητα, Εκπαιδευτική Πολιτική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
176
Πτυχιακή εργασία Διερευνώντας την ενταξιακή προοπτική στο θεσμό της παράλληλης στήριξης.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο