Μελέτη Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Νανοσύνθετων Υλικών Εποξικής ρητίνης/Νανοσωλήνων Άνθρακα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2078789 400 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-31
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καπετάνου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαϊωάννου Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Αραπογιάννη Αγγελική, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΕΚΠΑ
Γαρδέλης Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Νανοσύνθετων Υλικών Εποξικής ρητίνης/Νανοσωλήνων Άνθρακα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Νανοσύνθετων Υλικών Εποξικής ρητίνης/Νανοσωλήνων Άνθρακα
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό νανοσύνθετων υλικών με εποξική μήτρα. Μια ιδιαιτερότητά της είναι ότι τα δείγματα που μελετήσαμε κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο Masterbatch. Η μέθοδος αυτή συμπεριλαμβάνει την σύνθεση του νανοσύνθετου υλικού με μεγάλη ποσόστωση και στη συνέχεια ένα βήμα αραίωσής του με καθαρό υλικό πολυμερούς, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή τελική ποσόστωση.
Δημιουργήσαμε πέντε δείγματα με τα ακόλουθα ποσοστά νανοσωλήνων: 0%, 0.3%, 0.5%, 0.7%, 1% w/w CNTs/epoxy. Για να γίνει η μελέτη των παραπάνω δειγμάτων πήραμε χαρακτηριστικές καμπύλες ρεύματος-τάσης αλλάζοντας σε κάποιες περιπτώσεις και τις θερμοκρασίες. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να βρεθεί το κατώφλι αγωγιμότητας (percolation threshold, pc) για νανοσύνθετα υλικά με εποξική ρητίνη.
Από την μελέτη που έγινε και την σύγκριση όλων των χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης, είδαμε ότι το δείγμα που αποδίδει την μεταλύτερη αγωγιμότητα είναι αυτό με 0.7% w/w CNTs/epoxy, οπότε θεωρούμε ότι κάπου εκεί κοντά είναι και το κατώφλι αγωγιμότητας. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι τα δείγματα με ποσοστό νανοσωλήνων μικρότερο του 0.7% (p
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
νανοσωλήνες άνθρακα, εποξική ρητίνη, ηλεκτρικές ιδιότητες, ηλεκτρική αγωγιμότητα, κατώφλι αγωγιμότητας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
70
Master Thesis D.Kapetanou.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο