Ροδοχρωσίτης και Ασβεστίτης

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:210369 271 Αναγνώσεις

Ταξινομικός αριθμός:
C21
Συστηματική ταξινόμηση:
Carbonates
Greek Minerals
Όνομα:
Ροδοχρωσίτης και Ασβεστίτης
Μεταφρασμένος τίτλος:
Rhodochrosite and Calcite
Προέλευση:
Στρατώνι / Χαλκιδική, Ελλάδα
Περιβάλλον γένεσης:
Μεταλλοφορία θειούχων βασικών μετάλλων από αντικατάσταση σε ανθρακικά
Δωρητής:
Α. Τάταρης
Περιγραφή:
O ροδοχρωσίτης επικαλύπτει ασβεστίτη, και σχετίζεται με διάσπαρτους κρυστάλλους σιδηροπυρίτη. Ο ροδοχρωσίτης είναι τυπικό σύνδρομο ορυκτό των ορυχείων της Χαλκιδικής και συνοδεύει σιδηροπυρίτη, σφαλερίτη και γαληνίτη. Κατά τη δεκαετία του 60 εξορύχθηκαν κρύσταλλοι ως 50 εκατ. από τα ανώτερα επίπεδα του ορυχείου.
Χημικός τύπος:
Ροδοχρωσίτης: MnCO3, Ασβεστίτης: CaCO3
Rhodochrosite: MnCO3, Calcite: CaCO3
Σύστημα κρυστάλλωσης:
Ροδοχρωσίτης / Ασβεστίτης: Trigonal

1


2