Ψυχομετρική αξιολόγηση ασθενών με Xρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και μεταβολή της σε πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2139545 257 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-09
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μαυρόματος Αντώνιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χ. Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ.
Ν.Κουλούρης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ.
Χρ.Χριστοδούλου, Αν. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχομετρική αξιολόγηση ασθενών με Xρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και μεταβολή της σε πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχομετρική αξιολόγηση ασθενών με Xρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και μεταβολή της σε πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης
Περίληψη:
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια νοσολογική οντότητα, που μπορεί να προληφθεί και η οποία χαρακτηρίζεται από απόφραξη των αεραγωγών, που δεν είναι πλήρως αναστρέψιμη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΧΑΠ παρουσιάζει μια ανησυχητική συνεχή αύξηση, λόγω της αύξησης των ποσοστών των καπνιστών και των δημογραφικών αλλαγών σε πολλές χώρες, ενώ υπάρχουν πολυάριθμες συστηματικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με αυτή τη νόσο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εκδηλώσεις από την ψυχική σφαίρα όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Η πνευμονική αποκατάσταση είναι μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με ΧΑΠ και ένα πλήρες πρόγραμμα αποκατάστασης στοχεύει στη βελτίωση των συστηματικών διαταραχών.
Με την παρούσα μελέτη αποσκοπούμε στο να διερευνήσουμε την παρουσία ψυχολογικών διαταραχών και χαρακτηριστικών προσωπικότητας σε ασθενείς με ΧΑΠ και κυρίως να εξετάσουμε την μακροπρόθεσμη επίδραση ενός προγράμματος αποκατάστασης στις ψυχολογικές συνιστώσες των ασθενών με ΧΑΠ που επιλέγουν να το συνεχίσουν και μετά το πέρας της συνηθισμένης διάρκειας, με απώτερο στόχο τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των προγραμμάτων παρέμβασης ,μέσα και από τον ιδιαίτερο ρόλο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής.
Το δείγμα της μελέτης αποτελούσαν 81 άτομα. 56 ασθενείς και 25 μάρτυρες. Ο χρόνος συμμετοχής στο πρόγραμμα αποκατάστασης ήταν 28,9±15 μήνες. Στα υποκείμενα χορηγήθηκαν αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό.
Εκ των αποτελεσμάτων της μελέτης συμπεραίνουμε ότι: i) Oι ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές άγχους, κατάθλιψης, ψυχαναγκαστικών χαρακτηριστικών και σωματοποίησης από το γενικό πληθυσμό. ii) Ο νευρωτισμός ως στοιχείο προσωπικότητας φαίνεται να χαρακτηρίζει τους ασθενείς αυτούς, κάτι που συνδέεται και με την καπνιστική συνήθεια. iii) Η μακροπρόθεσμη παραμονή σε πρόγραμμα αποκατάστασης δε φάνηκε να βελτιώνει τα στοιχεία ψυχοπαθολογίας σε αυτή τη μελέτη, με εξαίρεση τις φυσιολογικές διαταραχές που σχετίζονται με βιολογικούς παράγοντες και αποτελούν υποσύνολο των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. iv) Περισσότερη έρευνα χρειάζεται για το ρόλο προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης μακράς διάρκειας και τις απαραίτητες εξατομικευμένες παρεμβάσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Κατάθλιψη, Πρόγραμμα αποκατάστασης, Μακράς διάρκειας, ΧΑΠ, Ψυχολογικά χαρακτηριστικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
165
Αριθμός σελίδων:
116
Long Term Rehabilitation COPD.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο