Μέτρηση της αποδοτικότητας Ελληνικών δημοσίων νοσοκομείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2154021 573 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Θεοδωράκης Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γκιώκας Δημήτριος, Καθηγητής, Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής, Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Φραγκουδάκη Αλεξάνδρα, Λέκτορας, Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση της αποδοτικότητας Ελληνικών δημοσίων νοσοκομείων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέτρηση της αποδοτικότητας Ελληνικών δημοσίων νοσοκομείων
Περίληψη:
Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η μέτρηση της αποδοτικότητας 81 Ελληνικών δημοσίων νοσοκομείων για το 2015. Τα νοσοκομεία διαχωρίστηκαν σε επιμέρους υποομάδες κατά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, μέγεθος και γεωγραφική θέση για περαιτέρω αύξηση της ομοιογένειάς τους. Οι 3 εισροές που μελετήθηκαν ήταν ιατροί, νοσηλευτές και διαθέσιμες κλίνες, ενώ το παραγόμενο έργο επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί στις 3 εκροές των ημεροκλινών νοσηλείας, χειρουργικών επεμβάσεων και επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη σύγκριση αυτή, ήταν η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) και συγκεκριμένα ένα προσανατολισμένο στις εισροές μοντέλο, με το οποίο εκτιμήθηκε η τεχνική αποδοτικότητα, η αποδοτικότητα κλίμακας και ο χαρακτηρισμός οικονομιών κλίμακας. Η μέση αποδοτικότητα μετρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, ενώ δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μετρούμενων τιμών των διαφόρων υποομάδων του συνόλου των νοσοκομείων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, Αποδοτικότητα νοσοκομείων, DEA
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
73

Theodorakis Charalampos Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.