Γεωπολιτικές ανακατατάξεις στο Σύμπλοκο της Ν. Ανατολικής Μεσογείου από την πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ Πεδίο εφαρμογής της ανάλυσης: ο πυλώνας Άμυνας /Ασφάλειας και ο Οικονομικός Πυλώνας. Σύστημα γεωπολιτικής ανάλυσης: Ελλάδα-Τουρκία, Υποσυστήματα: 1) Δυτική Θράκη, 2) Αιγαίο πέλαγος, 3) Κύπρος, Υπερσύστημα: Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ)-Μ. Ανατολή Γεωπολιτικός Παράγοντας διανομής ισχύος: Η πολιτική ένωση με την ΕΕ προσδίδει ισχύ στο πλαίσιο του πυλώνα Πολιτικής /Διπλωματίας, ενώ παράλληλα διερευνάται κατά πόσο η πολιτική των ανοιχτών αγορών της ΕΕ, ενισχύει τον πυλώνα της Οικονομίας, παράλληλα με τον έλεγχο των οικονομικών ροών που επιχειρείται από την ΕΕ και ο οποίος επηρεάζει με την σειρά του τον πυλώνα Άμυνας /Ασφάλειας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2168666 613 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τοπκάρογλου Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Θ. Μάζης , Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Γρίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ.
Ιωάννης Κωτούλας, Δόκτωρ, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωπολιτικές ανακατατάξεις στο Σύμπλοκο της Ν. Ανατολικής Μεσογείου από την πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ Πεδίο εφαρμογής της ανάλυσης: ο πυλώνας Άμυνας /Ασφάλειας και ο Οικονομικός Πυλώνας. Σύστημα γεωπολιτικής ανάλυσης: Ελλάδα-Τουρκία, Υποσυστήματα: 1) Δυτική Θράκη, 2) Αιγαίο πέλαγος, 3) Κύπρος, Υπερσύστημα: Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ)-Μ. Ανατολή Γεωπολιτικός Παράγοντας διανομής ισχύος: Η πολιτική ένωση με την ΕΕ προσδίδει ισχύ στο πλαίσιο του πυλώνα Πολιτικής /Διπλωματίας, ενώ παράλληλα διερευνάται κατά πόσο η πολιτική των ανοιχτών αγορών της ΕΕ, ενισχύει τον πυλώνα της Οικονομίας, παράλληλα με τον έλεγχο των οικονομικών ροών που επιχειρείται από την ΕΕ και ο οποίος επηρεάζει με την σειρά του τον πυλώνα Άμυνας /Ασφάλειας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γεωπολιτικές ανακατατάξεις στο Σύμπλοκο της Ν. Ανατολικής Μεσογείου από την πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ Πεδίο εφαρμογής της ανάλυσης: ο πυλώνας Άμυνας /Ασφάλειας και ο Οικονομικός Πυλώνας. Σύστημα γεωπολιτικής ανάλυσης: Ελλάδα-Τουρκία, Υποσυστήματα: 1) Δυτική Θράκη, 2) Αιγαίο πέλαγος, 3) Κύπρος, Υπερσύστημα: Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ)-Μ. Ανατολή Γεωπολιτικός Παράγοντας διανομής ισχύος: Η πολιτική ένωση με την ΕΕ προσδίδει ισχύ στο πλαίσιο του πυλώνα Πολιτικής /Διπλωματίας, ενώ παράλληλα διερευνάται κατά πόσο η πολιτική των ανοιχτών αγορών της ΕΕ, ενισχύει τον πυλώνα της Οικονομίας, παράλληλα με τον έλεγχο των οικονομικών ροών που επιχειρείται από την ΕΕ και ο οποίος επηρεάζει με την σειρά του τον πυλώνα Άμυνας /Ασφάλειας.
Περίληψη:
Στην εν λόγω εργασία επιχειρείται μια ανάλυση ως προς την ένταξης της
Τουρκίας στην ΕΕ. Ακολούθως εξετάζεται εάν η ένταξη της Ελλάδος και της Κύπρου
στην ΕΕ βοηθάει στην επίλυση των Ελληνοκυπριακών διαφορών. Βασική υπόθεση
στην εργασία είναι ότι η Τουρκία αποτελεί ξένο σώμα για την Ευρώπη και μια
επιθετική προς την Ελλάδα χώρα.
Στον Πυλώνα Άμυνας/Ασφάλειας, η Τουρκία αναπτύσσει εγχώριες δομές στην
αμυντική της βιομηχανία για να μετατραπεί σε μια ημιπλανητική δύναμη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωπολιτική, ανάλυση, γεωστρατηγική, σύνθεση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
85

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.