«ματρὸς περὶ γούνασιν»: Οι τραγικές μορφές της Νιόβης και της Μήδειας στα εκφραστικά επιγράμματα 129-143 της Πλανούδειας Ἀνθολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2176702 684 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ανδριανάκης Θεόδωρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Βερτουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαίρη Γιόση, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Σοφία Παπαϊωάννου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«ματρὸς περὶ γούνασιν»: Οι τραγικές μορφές της Νιόβης και της Μήδειας στα εκφραστικά επιγράμματα 129-143 της Πλανούδειας Ἀνθολογίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«ματρὸς περὶ γούνασιν»: Οι τραγικές μορφές της Νιόβης και της Μήδειας στα εκφραστικά επιγράμματα 129-143 της Πλανούδειας Ἀνθολογίας
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετώνται τα επιγράμματα 129-143 της Πλανούδειας Ανθολογίας για τη Νιόβη και τη Μήδεια, ως περιπτώσεις επιγραμμάτων σχετικών με πρόσωπα του μύθου, που είναι συγχρόνως και εκφραστικά. Έτσι, το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στο σημείο τομής αυτών των δύο διακριτών ομάδων λογοτεχνικών επιγραμμάτων, με στόχο, αφενός, να εξεταστούν ο τρόπος με τον οποίο οι επιγραμματοποιοί χειρίζονται το μυθολογικό υλικό και τη λογοτεχνική παράδοση και οι όροι πρόσληψής της και, αφετέρου, να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η ανάκληση αυτή της λογοτεχνικής παράδοσης επηρεάζεται από τις ειδολογικές συμβάσεις των εκφραστικών επιγραμμάτων και κατά πόσο, στη συνέχεια, τις επηρεάζει, δηλαδή πώς διαπλέκεται με τον λογοτεχνικό τόπο της εκφράσεως και ποια είναι η συμβολή της στη διαμόρφωση και την εξέλιξή του.
Στο πρώτο, θεωρητικό, κεφάλαιο εξετάζονται ζητήματα ορολογίας και ταυτότητας του είδους των εκφραστικών επιγραμμάτων, καθώς και η σχέση του είδους με τη σύγχρονή του φιλοσοφική σκέψη και τις πνευματικές αναζητήσεις της εποχής, αλλά και τις αισθητικές αρχές που ρυθμίζουν τη διάταξη των επιγραμμάτων σε συλλογές. Στη συνέχεια ακολουθεί, σε χωριστά κεφάλαια, η εξέταση των επιγραμμάτων για τη Νιόβη και τη Μήδεια. Σε κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια προηγείται μια σύντομη επισκόπηση της λογοτεχνικής παράδοσης της σχετικής με την κάθε ηρωίδα (με επιλογή των περιπτώσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα επιγράμματα) και των συνήθων τύπων αναπαράστασής της στις εικαστικές τέχνες. Αμέσως μετά εξετάζονται τα επιγράμματα με βάση τους ερευνητικούς άξονες που τέθηκαν προηγουμένως και με τρόπο που να αναδεικνύει τον διάλογο των επιγραμμάτων με τη λογοτεχνική παράδοση και αυτόν μεταξύ των επιγραμμάτων της κάθε ακολουθίας.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται τα δύο κύρια πνευματικά ενδιαφέροντα της ελληνιστικής και αυτοκρατορικής εποχής (δηλαδή το ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες και αυτό για τη λογοτεχνική παράδοση) στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, άρα και του τρόπου που εκβάλλουν σε αυτό, επηρεασμένα από τα ιδιαίτερα ειδολογικά του γνωρίσματα· παράλληλα, αναδεικνύουν τη σημασία που έχει το υπο-είδος του εκφραστικού επιγράμματος τόσο για την πρόσληψη του μύθου και της λογοτεχνικής παράδοσης όσο και για την εξέλιξη του λογοτεχνικού τόπου της εκφράσεως.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
ελληνιστικό επίγραμμα, έκφρασις, εκφραστικά επιγράμματα, Νιόβη, Μήδεια, Ελληνική Ανθολογία, Πλανούδεια Ανθολογία, Στέφανος Μελεάγρου, Στέφανος Φιλίππου, Θεοδωρίδας (επιγραμματοποιός), Αντίπατρος Σιδώνιος (επιγραμματοποιός), Μελέαγρος, Αντίπατρος Μακεδών (επιγραμματοποιός), Αντίφιλος (επιγραμματοποιός), Φίλιππος Θεσσαλονικεύς (επιγραμματοποιός)
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
180
Αριθμός σελίδων:
130

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.