Η Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) περί της, συμφώνου [ή μη] με το Διεθνές Δίκαιο, μονομερούς διακήρυξης ανεξαρτησίας του Κοσσόβου (22 Ιουλίου 2010): Νομική αποτίμηση και γεωπολιτική ανάλυση των εκτιμώμενων επιπτώσεων της προωθούμενης ανεξαρτητοποίησης, στο Γεωγραφικό Σύμπλοκο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2178536 647 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-15
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Νήρας Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Θ. Μάζης - Καθηγητής -Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών-ΕΚΠΑ
Γεώργιος Ανεψιού-Διδάκτωρ-Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών-ΕΚΠΑ
Ιωάννης Κωτούλας-Διδάκτωρ-Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών-ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) περί της, συμφώνου [ή μη] με το Διεθνές Δίκαιο, μονομερούς διακήρυξης ανεξαρτησίας του Κοσσόβου (22 Ιουλίου 2010): Νομική αποτίμηση και γεωπολιτική ανάλυση των εκτιμώμενων επιπτώσεων της προωθούμενης ανεξαρτητοποίησης, στο Γεωγραφικό Σύμπλοκο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) περί της, συμφώνου [ή μη] με το Διεθνές Δίκαιο, μονομερούς διακήρυξης ανεξαρτησίας του Κοσσόβου (22 Ιουλίου 2010): Νομική αποτίμηση και γεωπολιτική ανάλυση των εκτιμώμενων επιπτώσεων της προωθούμενης ανεξαρτητοποίησης, στο Γεωγραφικό Σύμπλοκο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου
Περίληψη:
Στις 22 Ιουλίου 2010 το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ) έκδωσε την Γνωμοδότησή του σχετικά με το ερώτημα: «Είναι η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας από τους Προσωρινούς Θεσμούς Αυτοδιοίκησης (Provisional Institutions of Self-Government) του Κοσόβου, σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο;» Το ερώτημα προς το Δικαστήριο τέθηκε με το ψήφισμα 63/3 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 8 Οκτωβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Σερβίας προς τη Γενική Συνέλευση, μετά τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσόβου, που έλαβε χώρα την 17 Φεβρουαρίου 2008.
Σύμφωνα με την Απόφαση του ΔΔΧ, «Το Δικαστήριο, με ψήφους 10 προς 4. είναι της γνώμης ότι η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, πού υιοθετήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2008, δεν παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο». Η εν λόγω Γνωμοδότηση του ΔΔΧ προκάλεσε επαμφοτερίζουσες αντιδράσεις στους κόλπους Κυβερνήσεων, διπλωματών, αναλυτών - και δη νομικών του Διεθνούς Δικαίου, ενώ ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμώμενες γεωπολιτικές επιπτώσεις της Απόφασης, τόσο στο ζήτημα της εξέλιξης της ανεξαρτητοποίησης του Κοσόβου και της διεθνούς αναγνωρίσεώς της από τη διεθνή κοινότητα, όσο επίσης και των γεωπολιτικών επιπτώσεων που αυτή θα έχει σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην εγγύς περιοχή, ή και παγκοσμίως, όπου εμφανίζονται παρόμοιες περιπτώσεις περιοχών σε καθεστώς εν δυνάμει ή δυνάμενων να ανεξαρτητοποιηθούν.
Η παρούσα μελέτη, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης, όπως αυτή περιγράφεται από τον Καθηγητή Ιωάννη Θ. Μάζη, εξετάζει την ανακατανομή της ισχύος που προκαλείται από το γεωπολιτικό παράγοντα της Απόφασης του ΔΔΧ, στο γεωγραφικό σύστημα των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό να διαφανεί το κατά πόσο η Απόφαση αυτή ως Γεωπολιτικός Παράγοντας ενίσχυσε τη σταθερότητα του συστήματος, ή αν εν τέλει αποτέλεσε παράγοντα αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής αλλά και παγκοσμίως.
Στο παρόν πόνημα παρουσιάζεται αρχικά ένα σύντομο χρονολόγιο των γεγονότων από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ μέχρι και το αίτημα της Σερβίας προς τα ΗΕ, όπου ζητήθηκε η Γνωμοδότηση του ΔΔΧ. Το κύριο μέρος, αποτελείται από την εισαγωγή και την περιγραφή της εφαρμοσθείσης μεθοδολογίας και ακολουθεί η Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση. Αρχικά, αναλύεται η επίδραση του Γεωπολιτικού Παράγοντα στα Υποσυστήματα Αλβανία – Κόσοβο – Κοιλάδα του Πρέσοβο, και Αλβανία – ΠΓΔΜ, στα οποία ο Γεωπολιτικός Παράγοντας σημειώνει μέση συνδετική ισχύ ως προς το κοινό αλβανικό στοιχείο. Εν συνεχεία αναλύονται οι τέσσερις Πυλώνες Ισχύος του Κοσόβου, οι οποίοι σύμφωνα με τη μεθοδολογία, αποτελούν το μέτρο της ισχύος ενός εθνοκρατικού δρώντα. Οι Πυλώνες αυτοί είναι η Οικονομία, η Άμυνα/Ασφάλεια, η Πολιτική και ο Πολιτισμός/Πληροφορία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η νομική αποτίμηση της Απόφασης, καθώς και οι παράγοντες που εξέτασε το Δικαστήριο για να καταλήξει στην Απόφαση αυτή, καθώς και οι πιθανές προεκτάσεις της Απόφασης στα αποσχιστικά κινήματα της Ευρώπης. Τέλος, σύμφωνα με το Γεωπολιτικό υπόδειγμα ανακατανομής Ισχύος, γίνεται η σύνθεση των συνιστωσών ισχύος που αναλύθηκαν, ώστε να προκύψει το μέτρο της ανακατανομής ισχύος στο σύστημα που εξετάστηκε, εφόσον ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουν μελετηθεί.
Παράλληλα, εξόχως σημαντικά είναι τα συμπεράσματα της μελέτης για τη χώρα μας, ως μέρος του εξεταζόμενου συστήματος και με άμεσες επιπτώσεις, τόσο στο ζήτημα της παράνομης κατοχής της βόρειας Κύπρου, όσο και για τις μελλοντικές απειλές που δημιουργούνται με επίκεντρο την Δυτική Θράκη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κόσοβο, ΔΔΧ, Γεωπολιτικός Παράγοντας, Γνωμοδότηση, σύμπλοκο, πυλώνας, ισχύς
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
263
Αριθμός σελίδων:
134
ΠΜΣ ΕΚΠΑ ΔΙΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΝΟΥ ΝΗΡΑ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο