Γεωπολιτική ανάλυση του τομέα ενεργειακής ασφάλειας στο σύμπλοκο Αίγυπτος-Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος-Τουρκία. Η ανακτανομή ισχύος μέσω της γεωπολιτικής της ενέργειας και η δημιουργία δυναμικής εξ' αυτής στα προαναφερόμενα κράτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2183277 461 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βλάχος Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Θ. Μάζης Καθηγητής Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωπολιτική ανάλυση του τομέα ενεργειακής ασφάλειας στο σύμπλοκο Αίγυπτος-Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος-Τουρκία. Η ανακτανομή ισχύος μέσω της γεωπολιτικής της ενέργειας και η δημιουργία δυναμικής εξ' αυτής στα προαναφερόμενα κράτη.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γεωπολιτική ανάλυση του τομέα ενεργειακής ασφάλειας στο σύμπλοκο Αίγυπτος-Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος-Τουρκία. Η ανακτανομή ισχύος μέσω της γεωπολιτικής της ενέργειας και η δημιουργία δυναμικής εξ' αυτής στα προαναφερόμενα κράτη.
Περίληψη:
Σκοπός του προτεινόμενου θέματος είναι η με τη βοήθεια των θεωρητικών εργαλείων της Γεωπολιτικής ανάλυσης, μελέτη του τομέα ενεργειακής ασφάλειας, στο εν θέματι σύμπλοκο, εστιαζόμενη στoυς Πυλώνες της Ασφάλειας και της Οικονομίας, και η προσέγγιση αυτών μέσω της χρήσης της κατάλληλης μεθόδου ποσοτικής ανάλυσης έτσι ώστε να αναδειχθεί το ζήτημα της βιωσιμότητας του σχεδιαζόμενου εγχειρήματος-project, που αφορά στον προσφορότερο τρόπο μεταφοράς του παραγόμενου φυσικού αερίου είτε μέσω πλοίων LNG είτε μέσω κατασκευής υποθαλάσσιων αγωγών. Η εν λόγω προσέγγιση μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση στοιχείων κόστους, έτσι ώστε να γίνει η συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών μεταφορικών τρόπων στον υπό εξέταση χώρο.
Μέσω της γεωπολιτικής ανάλυσης θα αναλυθεί η ανακατανομή ισχύος μεταξύ των δρώντων, που λαμβάνει χώρα στο σύμπλοκο της ανατολικής Μεσογείου. Αναφορικά με τον πυλώνα της ασφάλειας, επιδιώκεται να μελετηθεί σε θεωρητικό επίπεδο η πολιτική και οι στρατηγικές ενεργειακής ασφάλειας που εφαρμόζουν οι δρώντες του αναφερόμενου συμπλόκου. Στον πυλώνα της οικονομίας θα γίνει χρήση ποσοτικών μεθόδων με σκοπό να υποδειχθεί κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο, που θα επεξηγεί και θα προτάσσει την βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση που απαιτείται, για να καταστεί βιώσιμο το επιχειρηματικό σχέδιο που αφορά στον τρόπο διάθεσης του φυσικού αερίου στις αγορές ενέργειας. Η μελέτη θα χρησιμοποιήσει πηγές από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και από ηλεκτρονικές διευθύνσεις διεθνών, εθνικών, δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών εγνωσμένου κύρους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωπολιτική ανάλυση, ενεργειακή ασφάλεια, σύμπλοκο Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ανακατανομή ισχύος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
9
Αριθμός σελίδων:
91
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΧΡΗΣΤΟΣ_ΒΛΑΧΟΣ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο