Η κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2191059 434 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γιαννακάκη Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπουσα:Χριστίνα Μισαηλίδου, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Συνεπιβλέποντες: Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Μπαραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κατανόηση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι μαθηματικές έννοιες είχαν πάντοτε ιδιαίτερη σημασία για τον άνθρωπο. Δημιουργούνται και δομούνται αποκλειστικά από την ανθρώπινη νόηση, παράγοντας την κατασκευή βασικών μαθηματικών εννοιών για τη μετάβαση στην κατασκευή περισσότερο σύνθετων.
Βασική μαθηματική έννοια αποτελεί η προσθετική δομή. Η ανάπτυξη της έννοιας της προσθετικής δομής, της οποίας τα στοιχειώδη παραδείγματα είναι η απλή πρόσθεση και η αφαίρεση, εκτείνεται και αναπτύσσεσαι σε μια μεγάλη περιοχή των μαθηματικών, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση τους.
Πολλές φορές τείνουμε να θεωρούμε ότι οι μαθητές έχουν δομήσει τις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης όταν εκτελούν σωστά τους αλγόριθμούς τους ή όταν επιλύουν χαρακτηριστικές εφαρμογές τους. Η δόμηση, ωστόσο, των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης απέχει πολύ από την εκτέλεση απλών εφαρμογών και γίνεται ουσιαστική και εμφανής όταν ο μαθητής μπορεί να κατανοεί και διακρίνει καταστάσεις οι οποίες υποδηλώνουν την εμπλοκή τους.
Για αυτό το λόγο, αποφασίσαμε στην παρούσα εργασία να ασχοληθούμε με τον τρόπο δόμησης των εννοιών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Ακόμη, γίνεται αναφορά στα προσθετικά προβλήματα και τον τρόπο διαχείρισης τους μέσα στην τάξη.
Όσον αναφορά την εμπειρική διερεύνηση του υπό μελέτη θέματος, η ερευνητική μας προσπάθεια στοχεύει στο να διαπιστώσει το βαθμό που έχουν κατανοήσει τις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης οι μαθητές που ολοκληρώνουν τη Β΄ Δημοτικού. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 121 παιδιά που ολοκλήρωναν τη Β΄ Δημοτικού στην περιοχή του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου και με ερευνητικό εργαλείο το Κριτήριο Μαθηματικών Ικανοτήτων που δημιουργήσαμε, διερευνήσαμε: α) την επίδοση των μαθητών στις διάφορες κατηγορίες προσθετικών προβλημάτων και τις υποκατηγοριοποιήσεις τους β) τα είδη του λάθους που επικρατούν ανά κατηγορία προβλήματος.
Μέσα από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται ότι οι μαθητές που ολοκληρώνουν τη Β΄ Δημοτικού αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσθετικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι κατανοούν και αντιμετωπίζουν με αρκετή ευκολία τα προσθετικά προβλήματα της Αλλαγής και του Συνδυασμού, ενώ δυσκολεύονται ιδιαίτερα στα προβλήματα Σύγκρισης και Εξομοίωσης. Συνάμα, το συχνότερο είδος λάθους που κάνουν είναι η «Λάθος Πράξη», φανερώνοντας αδυναμία κατανόησης της δομής του προσθετικού προβλήματος.
Λέξεις-κλειδιά:
πρόσθεση, αφαίρεση, προσθετικά προβλήματα, μαθητές πρώτων τάξεων του δημοτικού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
157

(ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) (1).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.