Καλλιεργώντας τις δεξιότητες ζωής και την ενσυναίσθηση στις ομάδες εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195062 534 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-12
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τσάκου Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
1. Ιωάννης Σαλμόν (Επιβλέπων καθηγητής)- Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2. Λάζαρος Βρυζίδης – Πρόεδρος και Καθηγητής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

3. Ιωάννης Ψαρομήλιγκος- Καθηγητής στον Τομέα Πληροφορικής και Ποσοτικών Μεθόδων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καλλιεργώντας τις δεξιότητες ζωής και την ενσυναίσθηση στις ομάδες εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καλλιεργώντας τις δεξιότητες ζωής και την ενσυναίσθηση στις ομάδες εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση.
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Αναμορφωμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία κι Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων», ασχοληθήκαμε με την καλλιέργεια των Δεξιοτήτων Ζωής και της ενσυναίσθησης μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας αναλύθηκαν και υποστηρίχθηκαν θεωρητικά όλες οι Δεξιότητες ζωής (Επικοινωνία και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, Αυτεπίγνωση και ενσυναίσθηση, Συναισθηματική νοημοσύνη- Διαχείριση συναισθημάτων, Δημιουργική και κριτική σκέψη, Διαχείριση άγχους, Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων). Επιπλέον, έρχεται η προσωποκεντρική θεωρία του C. Roggers να μας υποδείξει το ρόλο και την επιρροή του εκπαιδευτικού στη συμπεριφορά των παιδιών. Έπειτα, προχωρήσαμε στην ανάλυση της ενσυναίσθησης και τη σημαντικότητα της συναισθηματικής αγωγής, για τα παιδιά της προσχολικής αγωγής, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, αφού δώσαμε έμφαση στα είδη και τον τρόπο μάθησης των παιδιών, τονίσαμε τη σημαντικότητα της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, καθώς βοηθάει τα μέλη μιας ομάδας να νοιώσουν αποδοχή, αγάπη και ασφάλεια. Τέλος, αφού δείξαμε τεχνικές που εισαγάγουν όλες αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες, προτείναμε κάποιες συναισθηματικές δραστηριότητες που βοηθούν την υλοποίηση τους με βιωματικό τρόπο, συμπεραίνοντας ότι η συναισθηματική αγωγή και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων προετοιμάζει ουσιαστικά τα παιδιά να γίνουν δεκτικά σε έννοιες όπως η διαφορετικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση απέναντι στο συνάνθρωπο και να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δεξιότητες ζωής, ενσυναίσθηση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ρόλος εκπαιδευτικού
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
100

Δ.Ε. ΤΣΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.pdf
953 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.