Η Ψηφιακή Αφήγηση ως Μέσο Ενδυνάμωσης του Ψηφιακού Γραμματισμού σε Ενήλικες Μαθητές της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195081 435 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ράπτη Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ομοτ. Καθ. κ. Μιχαήλ Μεϊμάρης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Ψηφιακή Αφήγηση ως Μέσο Ενδυνάμωσης του Ψηφιακού Γραμματισμού σε Ενήλικες Μαθητές της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Ψηφιακή Αφήγηση ως Μέσο Ενδυνάμωσης του Ψηφιακού Γραμματισμού σε Ενήλικες Μαθητές της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Περίληψη:
Η Ψηφιακή Αφήγηση συνδυάζει την παραδοσιακή αφήγηση με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία δημιουργώντας ένα τελικό προϊόν που δανείζεται τα καλά και των δύο. Σε πρόσφατες έρευνες συνήθως εξετάζεται η επίδρασή της στα κίνητρα, τον Ψηφιακό Γραμματισμό σε όλες τις εκφάνσεις του, και στην εμπλοκή των εκάστοτε μαθητών. Επίσης συχνά εξετάζεται και η αντιδιαστολή ενηλίκων ψηφιακών αυτοχθόνων και μεταναστών (Prensky, 2001a) κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της. Σε αυτή την μελέτη περίπτωσης, που εκπονήσαμε, εστιάσαμε στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων ενήλικων μαθητών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Η παρέμβαση έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου online σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης και χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία αξιολόγησης όπως το ερωτηματολόγιο, η παρατήρηση και η συνέντευξη για την μέτρηση της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων Ψηφιακού Γραμματισμού των συμμετεχόντων ενώ παράλληλα εξήχθησαν συμπεράσματα αναφορικά με την βελτίωση του επιπέδου τους στην ελληνική γλώσσα και τη συμμετοχή τους σε ένα ασύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας. Έγινε προσπάθεια, επίσης, να διερευνηθεί κατά πόσο υφίσταται ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε ψηφιακούς αυτόχθονες και μετανάστες.
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακή αφήγηση, Ψηφιακός Γραμματισμός, Ελληνική ως ξένη γλώσσα, Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ψηφιακό Χάσμα, Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
180
Αριθμός σελίδων:
135
Digital storytelling and digital literacy pergamos.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο