Η μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195141 411 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Λάππα Κυριακή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μ. Διομήδους, Αναπλ. Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ι. Μαντάς, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Α.Καλοκαιρινού , Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης των νοσηλευτών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά την συγκεκριμένη έρευνα γίνετε μία προσπάθεια προσδιορισμού και μέτρησης του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης των υπαλλήλων που απασχολούνται ως νοσηλευτικό προσωπικό σε δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Διερευνήθηκαν οι επιμέρους διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης όπως, η φύση της εργασίας, οι διαδικασίες λειτουργίας του οργανισμού, η άμεση εποπτεία, η αναγνώριση της επαγγελματικής συνέπειας, η εκτίμηση ,οι ευκαιρίες για προαγωγή, οι χρηματικές απολαβές, το επίπεδο συνεργασίας, η επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών, καθώς και ο βαθμός που επιδρούν στην διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης. Παράλληλα, μελετήθηκε και ο βαθμός επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων όπως, ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο και προϋπηρεσία των υπαλλήλων σε κάθε μία από τις επιμέρους διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης και στο σύνολο αυτής. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά, 182 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολούνται σε δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της Αθήνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2017 και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της εργασιακής ικανοποίησης JSS “Job Satisfaction Survey” του Paul E. Spector.
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα το 17,1% είναι ικανοποιημένο από την εργασία. Το φύλο, το μορφωτικού επιπέδου και οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών φαίνονται πως συνδέονται θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση, ενώ οι υπόλοιποι δημογραφικοί παράγοντες που μελετήθηκαν, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα έτη προϋπηρεσίας και η θέση ευθύνης δεν φαίνονται να συσχετίζονται σημαντικά με την εργασιακή ικανοποίηση.
Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στην βάση δεδομένων PubMed, χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά: «satisfaction of mental Nurses», «statistics and numerical data», «degree of satisfaction of mental nurse», «Health Information Management», «Total Quality Management». Η αναζήτηση αφορούσε δημοσιευμένα άρθρα στην αγγλική γλώσσα έως τον Οκτώβριο 2017.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ικανοποίηση των νοσηλευτών ψυχικής υγείας, Στατιστικά δεδομένα, Βαθμός ικανοποίησης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας, Πληροφορίες για την διοίηκηση υπηρεσιών υγείας, Συνολική ποιότητα διοίκησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
94
Αριθμός σελίδων:
105

Lappa Kiriaki-master.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.