Εργαστηριακές Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη Χρήση Διαδραστικού Πίνακα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2195904 338 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-16
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μιτζήθρας Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γεώργιος Θεοφ. Καλκάνης, Ομότιμος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κρυσταλλία Χαλκιά, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κώτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Βαβουγυιός Διονύσιος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ψυχάρης Σαράντος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ.

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εργαστηριακές Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη Χρήση Διαδραστικού Πίνακα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εργαστηριακές Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη Χρήση Διαδραστικού Πίνακα
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη διατριβή εντάσσεται στο ερευνητικό πεδίο των ψηφιακών Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στις Φυσικές Επιστήμες και αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα στη χρήση του Διαδραστικού Πίνακα ή/και των Διαδραστικών Συστημάτων ως εκπαιδευτικού/τεχνολογικού εργαλείου για την δημιουργία ψηφιακού υλικού προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως μια ολοκληρωμένη διαδραστική πλατφόρμα στη διδασκαλία των Φυσικών του Δημοτικού Σχολείου.
Η βασική ιδέα και σκοπός της έρευνας ήταν η οργάνωση, η σύνθεση και η εφαρμογή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, εκμεταλλευόμενο όλες τις επιπλέον λειτουργίες του Διαδραστικού Πίνακα, προκειμένου να διδαχθεί το μάθημα των Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο και να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο τεχνολογικό μέσο μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους μαθητές να εμβαθύνουν στις Φυσικές Επιστήμες, να εξηγήσουν καλύτερα τα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω τους, να αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες/δεξιότητες και τελικά να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για τον κόσμο που τους περιβάλλει. Η εφαρμογή ενσωματώνει και δυναμικές προσομοιώσεις του μικρόκοσμου οι οποίες προσαρμόστηκαν ανάλογα ώστε να προσφέρονται για χρήση από τους μαθητές μέσω του Διαδραστικού Πίνακα και με τις οποίες η προτεινόμενη εφαρμογή φιλοδοξεί να αυξήσει τα προσδοκόμενα μαθησιακά οφέλη, ξεδιαλύνοντας δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές ειδικότερα στα κεφάλαια της Θερμότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακές Τεχνολογίες, Διαδραστικός Πίνακας, Διαδραστικά Συστήματα, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Φυσική, ΤΠΕ, Έρευνα, Πειραματισμός, Νέες Τεχνολογίες, Προσομοιώσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
293
ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο