Ενδαγγειακές τεχνικές διακαθετηριακού εμβολισμού πεπτικών ελκών. Αναδρομική μελέτη ασθενών με αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού κατά το διάστημα 2012-2017.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2197506 396 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τρίκολα Άρτεμις
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σ. Σπηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Η. Μπρούντζος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ε. Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδαγγειακές τεχνικές διακαθετηριακού εμβολισμού πεπτικών ελκών. Αναδρομική μελέτη ασθενών με αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού κατά το διάστημα 2012-2017.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η πεπτική νόσος αποτελεί διαχρονικό αιτιολογικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας, παρά την ανάπτυξη νέων τρόπων αντιμετώπισης της. Μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές της πεπτικής νόσου είναι η ανάπτυξη ελκωτικών περιοχών. Η πιο συχνή επιπλοκή του πεπτικού έλκος είναι η αιμορραγία πεπτικού.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αναδρομική μελέτη των ασθενών που υπεβλήθησαν σε τεχνικές εμβολισμού αιμορραγούντων πεπτικών ελκών με σκοπό την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της μεθόδου.
Αναζητήθηκαν ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε διακαθετηριακό εμβολισμό λόγω αιμορραγίας ανωτέρου πεπτικού από πεπτικά έλκη το διάστημα από 1/1/2012 έως και 1/5/2017. Το σύνολο των ασθενών της μελέτης μας ήταν δέκα (10) άτομα, νοσηλευόμενοι σε διάφορες κλινικές του Π.Γ.Ν. «Αττικόν».
Στη παρούσα αναδρομική μελέτη, ο διακαθετηριακός ενδαγγειακός εμβολισμός αποδείχθηκε ασφαλής και αποτελεσματικός, με ποσοστό κλινικής επιτυχίας 80% και ποσοστό τεχνικής επιτυχίας 100%. Παρατηρήθηκε ένα περιστατικό μείζονας επιπλοκής, ενώ δεν αναφέρθηκαν επαναιμορραγία ή ελάσσονες επιπλοκές.
Ο εμβολισμός πεπτικών ελκών που αιμορραγούν έχει πλέον τεκμηριωθεί και καθιερωθεί στην καθημερινή πρακτική σε ανθεκτικές αιμορραγίες πεπτικού. Με υψηλό προφίλ ασφάλειας και υψηλά ποσοστά τεχνικής και κλινικής επιτυχίας, ο διαδερμικός διακαθετηριακός εμβολισμός αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στην αντιμετώπιση της συχνότερης επιπλοκής της ελκωτικής νόσου, της αιμορραγίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εμβολισμός, Πεπτικό, Έλκος, Αιμορραγία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
64

Artemis Trikola Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.