ΚΥΡΙΟΧΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΚΑΡΤΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2202137 564 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βλάσση Πολυξένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
Σιδερίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντωνίου Φωτεινή, Επίκουρη καθηγήτρια Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΚΥΡΙΟΧΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΚΑΡΤΩΝ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΚΥΡΙΟΧΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΚΑΡΤΩΝ
Περίληψη:
Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την κατεύθυνση της κυριοχειρίας των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), ενώ λιγοστές είναι εκείνες που έχουν
διερευνήσει τον βαθμό κυριοχειρίας σε άτομα με ΔΑΦ και ιδιαίτερα εξασφαλίζοντας την ύπαρξη ομάδων σύγκρισης στοιχισμένων τόσο ως προς την ηλικία όσο και ως προς τον
Δείκτη Νοημοσύνης. Ακόμη, η έρευνα έχει επικεντρωθεί στη σύνδεση των γλωσσικών ελλειμμάτων των ατόμων με ΔΑΦ με την άτυπη κυριοχειρία κυρίως ως προς την κατεύθυνση. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των διαφορών στην κατεύθυνση αλλά και το βαθμό κυριοχειρίας των παιδιών με ΔΑΦ και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, όπως και η εξέταση της σχέσης των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ και του βαθμού κυριοχειρίας τους. Αξίζει να σημειωθεί πως δημιουργήθηκαν δυο ομάδες σύγκρισης στοιχισμένες ως προς την χρονολογική ηλικία και ως προς την νοητική ηλικία. Η μέτρηση της κυριοχειρίας πραγματοποιήθηκε με το Τεστ Ποσοτικοποίησης της Προτίμησης Χεριού (ΠΠΧ) ενώ μετρήθηκε το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών με το Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας ΛαΤω Ι. Τα αποτελέσματα δεν φανέρωσαν
στατιστικά σημαντική διαφορά στο βαθμό της κυριοχειρίας των τριών ομάδων και δεν αναδείχθηκε συσχέτιση ανάμεσα στο γλωσσικό επίπεδο των ατόμων με ΔΑΦ, ενώ δεν μπόρεσε να γίνει στατιστικός έλεγχος για την ανάδειξη διαφορών στην κατεύθυνση εξαιτίας ανεπαρκών δεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις ήδη υπάρχουσες
έρευνες.
Λέξεις-κλειδιά:
κατεύθυνση κυριοχειρίας, βαθμός κυριοχειρίας, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, Τεστ Ποσοτικοποίησης της Προτίμησης, γλωσσικές ικανότητες.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
164
Αριθμός σελίδων:
90

Βλάσση Πολυξένη_Κυριοχειρία σε παιδιά με αυτισμό_Μελέτη με τη χρήση του Τεστ Καρτών.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.