Η Σχέση Μεταξύ των Γεγονότων Ζωής και των Διαστάσεων της Προσωπικότητας με την Εκδήλωση Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας στους Εφήβους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2216196 542 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-15
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μοσκόφη Ιορδάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εποπτεύουσα: Δρ. Φρόσσω Μόττη – Στεφανίδη, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Δρ. Λίσσυ Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Δρ. Βασίλης Παυλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Δρ. Αθανασία Παπαθανασίου, Eντεταλμένη Διδάσκουσα Τμήματος Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (λόγω εκπαιδευτικής άδειας της επιβλέπουσας καθηγήτριας κατά τη χρονική περίοδο υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Σχέση Μεταξύ των Γεγονότων Ζωής και των Διαστάσεων της Προσωπικότητας με την Εκδήλωση Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας στους Εφήβους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Σχέση Μεταξύ των Γεγονότων Ζωής και των Διαστάσεων της Προσωπικότητας με την Εκδήλωση Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας στους Εφήβους
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας συγχρονικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στα αρνητικά γεγονότα ζωής και την εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους εφήβους, καθώς και του ρόλου που διαδραματίζουν οι διαστάσεις της προσωπικότητας του εφήβου στην εν λόγω σχέση. Πιο αναλυτικά, η εργασία αυτή στόχευε στη διερεύνηση των ερωτημάτων: α) αν τα αρνητικά γεγονότα ζωής αποτελούν παράγοντα επικινδυνότητας για την εκδήλωση συμπτωμάτων κατάθλιψης, καθώς επίσης και β) αν οι υπό μελέτη διαστάσεις της προσωπικότητας του εφήβου αποτελούν προωθητικούς ή/και προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στην εμφάνιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, υπό συνθήκες βίωσης αντίξοων γεγονότων ζωής. Το δείγμα αποτέλεσαν 412 Έλληνες έφηβοι, μαθητές της Β' τάξης Γυμνασίου, που φοιτούσαν σε 14 σχολεία της Αττικής. Τα αρνητικά γεγονότα ζωής μετρήθηκαν με το Ερωτηματολόγιο Γεγονότων Ζωής των Fthenakis και Minsel (2002), ενώ για την αξιολόγηση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Κατάθλιψης των Salokangas, Poutanen και Stengârd (1995). Τέλος, για την εξέταση των διαστάσεων της προσωπικότητας χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο των Πέντε Παραγόντων για Παιδιά των Asendorpf και Van Aken (2003). Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής έδειξαν ότι τα γεγονότα ζωής φαίνεται να αποτελούν δυνάμει παράγοντα επικινδυνότητας για την εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους εφήβους, ενώ η διάσταση της συναισθηματικής σταθερότητας, ως γνώρισμα της προσωπικότητας του εφήβου, είναι προστατευτικός παράγοντας για τα καταθλιπτικά συμπτώματα απέναντι στα αρνητικά γεγονότα ζωής, καθώς η αλληλεπίδραση του εν λόγω παράγοντα με τα γεγονότα ζωής ήταν στατιστικά σημαντική για τα συμπτώματα κατάθλιψης. Οι υπόλοιπες διαστάσεις της προσωπικότητας (εξωστρέφεια, συνεργατικότητα, ευσυνειδησία, διαθεσιμότητα στην εμπειρία) λειτουργούν ως δυνάμει προωθητικοί, αλλά όχι ως προστατευτικοί παράγοντες για την εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ενώ τέλος, παρατηρούνται σημαντικές διαφυλικές διαφορές ως προς την καταθλιπτική συμπτωματολογία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
αρνητικά/στρεσογόνα γεγονότα ζωής, Πέντε Παράγοντες της προσωπικότητας, κατάθλιψη, εφηβεία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
251
Αριθμός σελίδων:
131

Γεγονότα ζωής, Προσωπικότητα και Κατάθλιψη στην Εφηβεία..pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.