Βιβλιάριο υγείας παιδιού για έξυπνη κινητή συσκευή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2236644 529 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αμπαριώτης Απόστολος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Άγγελος Πικράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΠΑΠΕΙ
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλιάριο υγείας παιδιού για έξυπνη κινητή συσκευή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βιβλιάριο υγείας παιδιού για έξυπνη κινητή συσκευή
Περίληψη:
Η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες έχουν μεταμορφώσει και εξελίξει την παροχή φροντίδας υγείας παγκοσμίως. Ένας από τους κύριους λόγους για αυτήν την αλλαγή είναι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Electronic Health Record (EHR). Είναι γεγονός ότι ένας γιατρός θέλει ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει ιστορικό υγείας του ασθενή του ώστε να μπορεί να παίρνει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας εύχρηστης και φιλικής εφαρμογής ιστορικού υγείας για έξυπνες κινητές συσκευές (SmartPhones) για τις ανάγκες ενός Γονέα. Με αυτή την εφαρμογή ο γονέας θα έχει τα δεδομένα που καταγράφονται σε ένα βιβλιάριο υγείας παιδιού ανά πάσα στιγμή μαζί του. Θα διαθέτει πλήρες ιστορικό και θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία εμβολιασμού του παιδιού, να διαχειρίζεται και να προγραμματίζει τις επισκέψεις για εμβολιασμούς, να ελέγχει τις καμπύλες ανάπτυξης, να έχει καταγεγραμμένες τις αλλεργίες φάρμακων και τροφών, ομάδα αίματος, τηλεφώνα ανάγκης, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου Νοσοκομείου κλπ.
Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στον Ιατρικό φάκελο και στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού στην τηλεϊατρική και στην κινητή υγεία m-health. Στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή στις κινητές συσκευές, το λειτουργικό σύστημα Android και τα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών σε αυτά. Ακολουθεί η έρευνα για παρόμοιες εφαρμογές και μελέτη των δυνατοτήτων και αδυναμιών τους. Κατόπιν ξεκινά η μελέτη της υλοποίησης της εφαρμογής με κύριο θέμα τη σχεδίαση και την αρχιτεκτονική της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η χρήση της εφαρμογής με εικόνες και επεξηγήσεις για τις λειτουργίες της. Τέλος υπάρχουν τα συμπεράσματα καθώς και οι μελλοντικές βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στην εφαρμογή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βιβλιάριο υγείας, Εφαρμογές Android, Κινητή υγεία, Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
162

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΒΥΠ.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.