Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:22423 218 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1150
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Συλλογέας:
Χαράλαμπος Κρυπωτός του Γεωργίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1970
Περίοδος συλλογής υλικού:
Πάσχα 1970
Γεωγραφική περιοχή:
Λακωνία
Πόλη / Χωριό:
Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30