Η αξιοποίηση μικρόκοσμου και Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.- Ο ρόλος του φύλου ως ενός από τους σημαίνοντες παράγοντες στη διδακτική αυτή προσέγγιση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2242704 439 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπασίσα Ναταλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ
Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής, Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Μακρή, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αξιοποίηση μικρόκοσμου και Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.- Ο ρόλος του φύλου ως ενός από τους σημαίνοντες παράγοντες στη διδακτική αυτή προσέγγιση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αξιοποίηση μικρόκοσμου και Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.- Ο ρόλος του φύλου ως ενός από τους σημαίνοντες παράγοντες στη διδακτική αυτή προσέγγιση.
Περίληψη:
Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών εργαλείων προκειμένου να αποβάλλουν οι μαθητές τα κοινωνικά στερεότυπα σε σχέση με την ανισότητα των δύο φύλων. Επιπρόσθετα εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο τα ψηφιακά μέσα μπόρεσαν να δράσουν υποστηρικτικά στην εξοικείωση με την ξένη γλώσσα, αλλά και το κατά πόσο ένας μικρόκοσμος αποτελεί ένα μέσο δημιουργία και επεξεργασίας νοημάτων για τη δημιουργία τεχνουργημάτων.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο εφαρμογές-φάσεις κατά τις οποίες οι μαθητές έφεραν εις πέρας τις δραστηριότητες της έρευνας ώστε να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονταν με την προβολή, αλλά και τη δημιουργία διαφημίσεων και την ενασχόληση με E-slate περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν περιλήψεις, αλλά και να συνομιλήσουν μεταξύ τους.
Τα συμπεράσματα λοιπόν που προέκυψαν από τη διδακτική αυτή παρέμβαση είναι ότι τα ερευνητικά υποκείμενα και κυρίως τα αγόρια αναδόμησαν τον τρόπο σκέψης τους σε σχέση με τις ικανότητες του γυναικείου φύλου, ενώ παράλληλα τα ψηφιακά εργαλεία έδρασαν κατά το πλείστον υποστηρικτικά στην εξοικείωση με την ξένη γλώσσα, αλλά και στη δημιουργία και επεξεργασία νοημάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Αγγλική γλώσσα, ανισότητα φύλων, ψηφιακά εργαλεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
89
Αριθμός σελίδων:
94

Η αξιοποίηση μικρόκοσμου και Web 2.0 εργαλείων στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας-Ο ρόλος του φύλου ως ενός από τους σημαίνοντες παράγοντες στη διδακτική αυτή προσέγγιση.pdf
13 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.