Απεικόνιση και μελέτη με αξονικό τομογράφο της αορτικής βαλβίδας και της αορτής προ της διαδερμικής αντικατάστασης της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2266479 587 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μασούρης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σ. Σπηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σ. Αργέντος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Χ. Βεργαντής, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, ΓΝΑ Λαϊκό
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απεικόνιση και μελέτη με αξονικό τομογράφο της αορτικής βαλβίδας και της αορτής προ της διαδερμικής αντικατάστασης της
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Απεικόνιση και μελέτη με αξονικό τομογράφο της αορτικής βαλβίδας και της αορτής προ της διαδερμικής αντικατάστασης της
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι μία απειλητική κατάσταση για τη ζωή εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία και είναι η συχνότερη βαλβιδική νόσος στο δυτικό κόσμο. Εναλλακτική ελάχιστα επεμβατική θεραπεία αυτής είναι η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (TAVI). Για το σχεδιασμό της προσθετικής βαλβίδας, την ανάπτυξη του σχεδίου τοποθέτησης αλλά και για τη πρόληψη επιπλοκών, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η αξονική τομογραφία. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση τριών διαφορετικών πρωτοκόλλων κατά τη διενέργεια της σε αυτούς τους ασθενείς, η μελέτη των διαφόρων παραμέτρων της αορτικής βαλβίδας και του λοιπού αγγειακού δικτύου αλλά και η παρουσίαση ενός αναλυτικού οδηγού της μεθόδου που ακολουθήσαμε.
Υλικό και Μέθοδος: Αυτή η προοπτική μελέτη έγινε στο τμήμα του αξονικού τομογράφου του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, σε 10 ασθενείς που παραπέμφθηκαν για αξονική τομογραφία καρδιάς και αξονική αγγειογραφία αορτής και των κλάδων της, με την ένδειξη προεγχειρητικού ελέγχου για εκτέλεση TAVI. Για αυτούς τους σκοπούς δημιουργήθηκε ειδικό έγγραφο συναίνεσης και ενημέρωσης για τον ασθενή. Όλες οι αξονικές τομογραφίες εκτελέστηκαν στον υπολογιστικό τομογράφο Siemens Somatom Definition AS 128+. Έγινε σύγκριση μεταξύ τριών πρωτοκόλλων απεικόνισης και έγχυσης σκιαγραφικής ουσίας. Στο 1ο πρωτόκολλο έγινε απεικόνιση της καρδιάς υπό ΗΚΓ συγχρονισμό και του αγγειακού δικτύου χωρίς ΗΚΓ συγχρονισμό με συνολική ενδοφλέβια σκιαγραφική ουσία που έλαβε ο ασθενής τα 160ml. Στο 2ο πρωτόκολλο έγινε με τον ίδιο τρόπο απεικόνιση της καρδιάς και του αγγειακού δικτύου με συνολική όμως ποσότητα ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας στα 40ml. Στο 3ο πρωτόκολλο έγινε απεικόνιση της καρδιάς και του αγγειακού δικτύου υπό ΗΚΓ συγχρονισμό και συνολική ποσότητα ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας στα 90 με 120ml. Έγινε εκτίμηση και σύγκριση της ποιότητας της εικόνας και της δόσης ακτινοβολίας που έλαβαν οι ασθενείς μεταξύ των τριών πρωτοκόλλων. Υπολογίστηκε ο χρόνος κάθε μίας από τις διαδικασίες που απαιτεί η εξέταση και αναλύθηκαν οι πιθανές λύσεις στα προβλήματα που προέκυψαν. Επίσης δίνεται ένας αναλυτικός οδηγός για την εκτίμηση και υπολογισμό των διαφόρων παραμέτρων της αορτικής ρίζας και του αγγειακού δικτύου στα πλαίσια της προ του TAVI απεικονιστικής διαδικασίας. Όλες οι μετρήσεις έγιναν σε συστολική φάση του καρδιακού κύκλου εκτός από το ύψος των τριών κόλπων του Valsalva, την απόσταση των στομίων των στεφανιαίων αρτηριών και τις διαστάσεις του αορτικού δακτυλίου, οι οποίες έγιναν και σε διαστολική φάση και ακολούθησε σύγκριση μεταξύ τους. Επίσης υπολογίστηκε το φορτίο ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών και του αορτικού δακτυλίου με τη μέθοδο Agatston.
4
Αποτελέσματα: Στο χρόνο της εξέτασης αναδείχθηκε ως μείζον πρόβλημα η τοποθέτηση του 18G φλεβοκαθετήρα που απαιτείται για τη απόκτηση ρυθμού έγχυσης ενδοφλέβιου σκιαγραφικού στα 4ml/s. Ως προς την ποιότητα της εικόνας και τη δόση ακτινοβολίας δεν φάνηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών πρωτοκόλλων. Η σύγκριση των παραμέτρων της αορτικής ρίζας μεταξύ συστολικής με διαστολική φάση του καρδιακού κύκλου δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές εκτός από την περίμετρο της αορτικής ρίζας όπου στη συστολική φάση του καρδιακού κύκλου υπολογίστηκε μεγαλύτερη. Κατά τη σύγκριση της απόστασης του κάτω χείλους των στεφανιαίων αρτηριών από τον αορτικό δακτύλιο με και χωρίς τη χρήση της τεχνικής της τεντωμένης προβολής (MIP Thin Straightened™), αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στο ύψος της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας κατά τη διαστολική φάση του καρδιακού κύκλου. Επίσης δεν αποδείχτηκε συσχέτιση μεταξύ φορτίου ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών με το φορτίο ασβεστίου του αορτικού δακτυλίου. Ως προς την εκτίμηση του αγγειακού δικτύου δεν κατέστη δυνατή για το πρωτόκολλο 2 η χρήση της τεχνικής της τεντωμένης προβολής. Αντίθετα για το πρωτόκολλο 1 ήταν βοηθητική αλλά χρειαζόταν η χειροκίνητη από τον ιατρό διόρθωση των μετρήσεων σε αρκετά σημεία, ενώ για το πρωτόκολλο 3 ήταν δυνατή η κανονική χρήση του λογισμικού εργαλείου.
Συμπέρασμα: Η αξονική τομογραφία αποκτά όλο και πιο κεντρικό ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου μεγέθους της αορτικής βαλβίδας. Είναι μία εξέταση ακριβής, αξιόπιστη, γρήγορη και ακίνδυνη. Ως προς τα τρία πρωτόκολλα που μελετήσαμε συμπεράναμε ότι το 3ο πρωτόκολλο είναι καταλληλότερο για ηλικιωμένους ασθενείς, ενώ σε νέους ασθενείς, όπου η μείωση της δόσης της ακτινοβολίας είναι σημαντική, προτείνουμε το 1ο πρωτόκολλο. Τέλος στους ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, όπου είναι σημαντικό να ελαττωθεί η δόση της σκιαγραφικής ουσίας, προτείνουμε το 2ο πρωτόκολλο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αξονικός τομογράφος, Αορτική βαλβίδα, Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
79

Masouris_Georgios-master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.