Μέθοδοι ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων στο χώρο της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2266487 527 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σάραφ Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής,Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ελένη Θεοδοσοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Μαριόλης-Σαψάκος, Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων στο χώρο της υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέθοδοι ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων στο χώρο της υγείας
Περίληψη:
Ο βασικός στόχος των συστημάτων υγείας είναι η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας με το χαμηλότερο κόστος και με προσβασιμότητα στο μεγαλύτερο δυνατό πληθυσμό. Παρόλο που υπάρχει τεράστια διαθεσιμότητα πληροφοριών και γνώσης που μπορεί να προσφέρει αυτές τις ζητούμενες δυνατότητες βελτίωσης των συστημάτων υγείας, παρατηρείται αδυναμία αξιοποίησης τους και εξόρυξης των δεδομένων με βάση τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Αυτή την αδυναμία και το κενό καλείται να καλύψει αποτελεσματικά η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται οι έννοιες των μεγάλων δεδομένων, των μεθόδων εξόρυξης και ανάλυσης τους με έμφαση στον τομέα της υγείας. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην πρακτική χρήση εργαλείων και στα αποτελέσματα που μας προσφέρουν καθώς και στις μελλοντικές προοπτικές και στην εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα. Η εργασία περιλαμβάνει εκτενώς όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να ληφθούν υπόψη από τις υγειονομικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων από αυτές καθώς και η προτεινόμενη μεθοδολογία και ο αναμενόμενος αντίκτυπος τους στην υγεία. Τέλος για να δοθεί ένα παράδειγμα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων υγείας γίνεται χρήση του εργαλείου ανάλυσης δεδομένων Rapid Miner με πραγματικά δεδομένα από το Βρετανικό σύστημα υγείας και παρουσίαση των αποτελεσμάτων που μας εμφανίζει.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μεγάλα δεδομένα, Υγεία, Προγνωστική αναλυτική, Δεδομένα, Εξόρυξη δεδομένων, Μέθοδοι ανάλυσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
67

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦ (2).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.