Ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη ασθενών στην αυτοδιαχείριση συστηματικού ερυθηματώδη λύκου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2266513 445 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Πουλιάρη Αναστασία-Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής,Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη ασθενών στην αυτοδιαχείριση συστηματικού ερυθηματώδη λύκου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη εφαρμογής για την υποστήριξη ασθενών στην αυτοδιαχείριση συστηματικού ερυθηματώδη λύκου
Περίληψη:
Η παγκόσμια επικράτηση των κινητών τηλεφώνων τα κάνει μια ισχυρή πλατφόρμα για την
παροχή εξατομικευμένης φροντίδας υγείας που παραδίδεται στην ευχέρεια του ασθενούς.
Αρκετές έρευνες έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα, τις δυνατότητες και τις
προκλήσεις στη χρήση των κινητών τηλεφώνων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της
υγείας. Όλο και περισσότερες ενδείξεις δείχνουν ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων
μπορεί να βελτιώσει την αυτό-διαχείριση και τα κλινικά αποτελέσματα.
Σε αυτή την εργασία γίνεται σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής για έξυπνες κινητές
συσκευές, για την υποστήριξη της αυτό-διαχείρισης ασθένειας για ασθενείς με συστηματικό
ερυθηματώδη λύκο. Κύριος στόχος της εφαρμογής, είναι η υποστήριξη των ασθενών στη
διαχείριση ασθένειας και εν συνεχεία η βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας, η
εξασφάλιση καλύτερου επιπέδου υγείας και φυσικά η μείωση σχετικών δαπανών, διότι μια
καλή παρακολούθηση μπορεί να αποτρέψει κάποια έξαρση της νόσου.
Αρχικά γίνεται παρουσίαση της πάθησης και της συστηματικής της φύσης. Στο 2ο
κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια της αυτοδιαχείρισης χρόνιας ασθένειας. Στο 3ο κεφάλαιο
γίνεται αναφορά στον ορισμό mhealth και στις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για την
αυτοδιαχείριση ασθένειας. Στο τέλος του κεφαλαίου, γίνεται αναφορά σε υπάρχουσες
παρόμοιες εφαρμογές. Στο 4ο κεφάλαιο ξεκινάει η μελέτη της υλοποίησης της εφαρμογής,
παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη της εφαρμογής και
γίνεται αναφορά στο λειτουργικό σύστημα Android και στο App Inventor.
Στο 5o κεφάλαιο παρουσιάζεται η υλοποίηση της εφαρμογής με εικόνες και επεξηγήσεις
για τις λειτουργίες της. Τέλος, στο κεφάλαιο 6, τα συμπεράσματα, καθώς και μελλοντικές
δυνατότητες εξέλιξης της εφαρμογής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτό-διαχείριση ασθένειας, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Εφαρμογή, Έξυπνες κινητές συσκευές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
61

FINAL.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.