Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα Νεογνών- σταδίου ΙΙΙ. Ο ρόλος της χειρουργικής παρέμβασης (Η αποτελεσματικότητα της λαπαροτομίας και της περιτοναϊκής παροχέτευσης στην επιβίωση των χαμηλού βάρους νεογνών και των πρόωρων νεογνών με NEΚ σταδίου III).

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279385 472 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-21
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Διονύσης Θεόδωρος-Νεκτάριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κα.Ν.Ιακωβίδου, Καθηγήτρια , Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κος Γ.Γκιόκας , Καθηγητής Ιατρική , ΕΚΠΑ
Κα Σ.Σιαχανίδου , Καθηγήτρια, Ιατρική ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα Νεογνών- σταδίου ΙΙΙ. Ο ρόλος της χειρουργικής παρέμβασης (Η αποτελεσματικότητα της λαπαροτομίας και της περιτοναϊκής παροχέτευσης στην επιβίωση των χαμηλού βάρους νεογνών και των πρόωρων νεογνών με NEΚ σταδίου III).
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα Νεογνών- σταδίου ΙΙΙ. Ο ρόλος της χειρουργικής παρέμβασης
( Η αποτελεσματικότητα της λαπαροτομίας και της περιτοναϊκής παροχέτευσης στην επιβίωση των χαμηλού βάρους νεογνών και των πρόωρων νεογνών με NEΚ σταδίου III.)
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός αυτής της μετα-ανάλυσης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η λαπαροτομία (LAP) ή η περιτοναϊκή παροχέτευση (PD) επηρεάζουν την επιβίωση στη θεραπεία της νεκρωτικής εντεροκολίτιδας (NEΚ) σε νεογέννητα πρόωρου ή χαμηλού βάρους γέννησης.
Περίληψη Δεδομένων: Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα είναι μία από τις πιο κοινές γαστρεντερικές παθήσεις που επηρεάζουν τα νεογνά με χαμηλό βάρος γέννησης και κύρια αιτία θνησιμότητας. Ανεξάρτητα από την πρόοδο της έρευνας, μέχρι σήμερα η χειρουργική αντιμετώπιση και ο ρόλος του Χειρουργού σε αυτή τη νόσο παραμένει αμφιλεγόμενως.
Μέθοδοι: Χρησιμοποιήσαμε οδηγίες PRISMA για τη διεξαγωγή συστηματικής βιβλιογραφικής αναζήτησης εννέα βάσεων δεδομένων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Οι σχετικές δημοσιεύσεις αξιολογήθηκαν ποιοτικά για εγκυρότητα και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας τα εργαλεία κρίσιμης αξιολόγησης του Ινστιτούτου Joanne Briggs Institute (JBI).
Αποτελέσματα: Από συνολικά 3.367 πιθανές δημοσιεύσεις που εντοπίστηκαν χρησιμοποιώντας όρους αναζήτησης, δέκα σχετικές μελέτες παρέμειναν για ποσοτική εκτίμηση. Εννέα από τις δέκα μελέτες ήταν υψηλής ποιότητας. Η ανάλυση των μελετών αποκάλυψε μέτρια ετερογένεια (I2 = 44%) και μη μεροληψία δημοσίευσης όπως υποδεικνύεται από το διάγραμμα κώνου. Στοιχεία από 9/10 μελέτες ανέφεραν αυξημένη επιβίωση με λαπαροτομία σε σύγκριση με την περιτοναϊκή παροχέτευση. Το συνολικό αποτέλεσμα έδειξε μια μικρή εύνοια στη Λαπαροτομία όσον αφορά την επιβίωση. Ωστόσο, αυτή η διαφορά μεταξύ της θεραπείας με PD και LAP δεν ήταν στατιστικά σημαντική (RR: 1,20 [0,99,1,46]).
Συμπέρασμα: Τα στοιχεία της μελέτης μας υποδεικνύουν ότι η λαπαροτομία μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική στη χειρουργική αντιμετώπιση νεογνών χαμηλού βάρους γέννησης που πάσχουν από NEΚ. Ωστόσο, η περιτοναϊκή παροχέτευση μπορεί να είναι χρήσιμη ως συμπληρωματική θεραπεία πριν από τη λαπαροτομία. ι Μελλοντικές κλινικές δοκιμές απαιτούνται για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα που τεκμηριώνονται σε αυτή τη μετα-ανάλυση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Xειρουργική επέμβαση, Νεκρωτική εντεροκολίτιδα, Νεογνά, Πρόωρο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
72

bΝεογνική Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα σταδίου ΙΙΙ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.