Η συμβολή των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαπαθών ομάδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279408 370 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-23
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καλαϊτζίδου Ραφαέλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Ιωάννης Τσίρμπας, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Γεράσιμος Κουζέλης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαπαθών ομάδων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συμβολή των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαπαθών ομάδων
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά μία διακριτή οικογένεια δομών της κοινωνικής οικονομίας, τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) Ένταξης στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα αυτών των μορφωμάτων, έναντι των υπόλοιπων του τρίτου τομέα, έγκειται στο γεγονός ότι αποσκοπούν στην εργασιακή αποκατάσταση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η απόπειρα διερεύνησης αυτών των δομών δεν συνεπάγεται και την ανάδειξή τους ως αποτελεσματικότερα πολιτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση φαινομένων αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Απεναντίας, επιχειρείται, μέσω της εξέτασης της εσωτερικής τους λειτουργίας, να διερευνηθεί η μέχρι τώρα συμβολή τους στην εργασιακή αποκατάσταση των ομάδων στις οποίες απευθύνονται. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 ημιδομημένες συνεντεύξεις με άτομα τα οποία ασχολούνται ή δουλεύουν στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης στον Ν. Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, 6 συνεντεύξεις έγιναν με διοικητικά στελέχη και 4 με εργαζόμενους των κοινωνικών αυτών επιχειρήσεων. Τα ευρήματα της εμπειρικής μελέτης αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των δομών προσφέρει ανειδίκευτες θέσεις μερικής απασχόλησης με χαμηλά επίπεδα απολαβών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνική οικονομία, κοινωνική επιχείρηση, κοινωνικός αποκλεισμός, εργασιακή ένταξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
91
Ραφαέλα Καλαϊτζίδου_Διπλωματική.pdf (805 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο