"Καταλαβαίνω τις Μαθησιακές Δυσκολίες μου και βοηθώ τον εαυτό μου": Παρέμβαση σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279683 411 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-23
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ψυχογυιού Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρια Ευαγγελία Γαλανάκη, Π.Τ.Δ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Π.Τ.Δ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης, Π.Τ.Δ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Καταλαβαίνω τις Μαθησιακές Δυσκολίες μου και βοηθώ τον εαυτό μου": Παρέμβαση σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Καταλαβαίνω τις Μαθησιακές Δυσκολίες μου και βοηθώ τον εαυτό μου": Παρέμβαση σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες
Περίληψη:
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την προσαρμογή και εφαρμογή της παρέμβασης «Καταλαβαίνω τις Μαθησιακές Δυσκολίες μου και βοηθώ τον εαυτό μου» (Crouse, 2009) σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ελλάδα. Η παρέμβαση αυτή έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά αυτά να αντιληφθούν σε τι συνίστανται οι δυσκολίες αυτές και να ανακαλύψουν τρόπους βελτίωσης της μάθησης. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε εξατομικευμένα σε τρεις μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού με Μαθησιακές Δυσκολίες σε σχολείο των Αθηνών. Περιλαμβάνει: α) τον εννοιολογικό προσδιορισμό και τις πιθανές αιτίες των Μαθησιακών Δυσκολιών, β) τη συσχέτισή τους με τη χαμηλή επίδοση και τη νοημοσύνη, γ) τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών και τις εκάστοτε δυσκολίες, δ) τα συνήθη είδη των Μαθησιακών Δυσκολιών, ε) προτάσεις για αποτελεσματικότερη μάθηση και ασκήσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών, στ) άλλα θέματα σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και ζ) συμβουλές για αυτο-υπεράσπιση. Παράλληλα, επιχειρήθηκε η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, με δεδομένο ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση χαρακτηρίζει συνήθως τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, μέσω ποικίλων σχετικών δραστηριοτήτων (Geldard & Geldard, 2011· Τριλίβα & Tsimienti, 2002· Χατζηχρήστου, 2011). H αυτοεκτίμηση αξιολογήθηκε με την κλίμακα του Rosenberg (1965) και το ερωτηματολόγιο της Τριλίβα (2002), πριν και μετά την παρέμβαση. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε και το παιδικό σχέδιο ως μια ανεπίσημη μέθοδος για τη συλλογή στοιχείων. Τα ευρήματα έδειξαν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στη συνειδητοποίηση από τους μαθητές της φύσης των δυσκολιών τους και στην ενδυνάμωσή τους στο θέμα της μάθησης. Επίσης, βελτίωση παρουσίασε και η αυτοεκτίμησή τους. Συμπερασματικά, η παρέμβαση αυτή αναδεικνύεται ως χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό κατά την εξατομικευμένη εργασία με παιδιά που έχουν Μαθησιακές Δυσκολίες.
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθησιακές Δυσκολίες, ενίσχυση αυτοεκτίμησης, ενίσχυση αυτο-υπεράσπισης, εξατομικευμένη παρέμβαση, μαθητές δημοτικού σχολείου.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
241
Ψυχογυιού_Διπλωματική_Τελικό.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο