" Εσύ, Εγώ, Εμείς, μια ομάδα που μπορεί": Σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στη σχολική τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279686 679 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-22
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γλυμίτσα Ευθυμία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Γαλανάκη Ευαγγελία, καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Συνεπιβλέποντες καθηγητές: Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
" Εσύ, Εγώ, Εμείς, μια ομάδα που μπορεί": Σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στη σχολική τάξη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
" Εσύ, Εγώ, Εμείς, μια ομάδα που μπορεί": Σχεδιασμός, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στη σχολική τάξη
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2016-2017. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες των μαθητών δύο τάξεων Δημοτικού (Β΄ και Γ΄), στις οποίες είχαν παρατηρηθεί αυξημένες συγκρούσεις και επιθετικότητα και είχαν προταθεί από τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου. Η παρέμβαση βασίζεται στις αρχές της Συστημικής Προσέγγισης, της Θετικής Ψυχολογίας και της Κοινωνικής Μάθησης και περιλαμβάνει σύνθεση από τα εξής γνωστά προγράμματα: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο (Χατζηχρήστου, 2011), Τα Φιλαράκια (Ψύλλου & Ζαφειροπούλου, 2012), Πρόγραμμα Ελέγχου των Συγκρούσεων (Τριλίβα & Chimienti, 2008), Ο Κήπος των Συναισθημάτων (Κάντζου, Δαμηλάκη, Λαμπρινέα, & Κανελλόπουλος, 2009), Σκέφτομαι σωστά-Νιώθω καλά (Stallard, 2006), Βήματα για τη Ζωή (Κουρμούση, 2014) και Δεξιότητες για Παιδιά Δημοτικού (ΚΕ.Θ.Ε.Α., 2003). Οι επιμέρους στόχοι της παρέμβασης είναι: α) αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων, β) ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αποδοχή της διαφορετικότητας γ) απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και δ) διαχείριση των συγκρούσεων. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν μουσικοκινητικές δραστηριότητες, συζητήσεις, συμπλήρωση φύλλων εργασίας, παιχνίδια, ανάγνωση ποιημάτων και παραμυθιών, κατασκευές και δραματοποιήσεις. Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, χορηγήθηκε, πριν και μετά την εφαρμογή του, προσαρμογή της Κλίμακας Αξιολόγησης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Μαθητών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας (Κούτρας, Μαρκογιαννάκης, & Κουρμούση, 2013) στους εκπαιδευτικούς των δύο τάξεων για κάθε μαθητή. Ζητήθηκε από τους μαθητές σχέδιο με θέμα «Ζωγράφισε τον εαυτό σου στο σχολείο», καθώς και να απαντήσουν σε ερωτήσεις/σενάρια για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε τη θετική επίδραση του προγράμματος και την επίτευξη σε μεγάλο βαθμό των προαναφερθέντων στόχων.
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο σχολείο, πρόγραμμα παρέμβασης, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, ενίσχυση αυτοεκτίμησης, αποδοχή διαφορετικότητας, απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, επίλυση συγκρούσεων, μαθητές Δημοτικού Σχολείου.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
134
Αριθμός σελίδων:
225

Γλυμίτσα_ Διπλωματική Εργασία.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.