Η προληπτική ιατρική στο βιομηχανικό χώρο και οι παρεμβάσεις της στη προαγωγή υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285382 381 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-22
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ν. Καβαντζάς, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Α.Χ. Λάζαρης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Π. Νικολοπούλου - Σταμάτη, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η προληπτική ιατρική στο βιομηχανικό χώρο και οι παρεμβάσεις της στη προαγωγή υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η προληπτική ιατρική στο βιομηχανικό χώρο και οι παρεμβάσεις της στη προαγωγή υγείας
Περίληψη:
Η αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, είναι προς όφελος των ιδίων των εργαζομένων, της επιχείρησης αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης, τη διερεύνηση εργασιακών συνθηκών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής, και τη συσχέτιση αυτών με πιθανές επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, μέσω γενικών αρχών του κλάδου της Προληπτικής Ιατρικής, καθώς και η πιθανή επίδραση αυτών στο περιβάλλον.
Η εργασία βασίζεται τόσο σε βιβλιογραφική έρευνα όσο και στην στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων από ένα δείγμα 70 ερωτηματολογίων που δόθηκε σε εργαζόμενους βιομηχανικής παραγωγής για την διερεύνηση τυχόν επιδράσεων από τον θόρυβο στον εργασιακό χώρο. Τα δεδομένα αυτά συνυπολογίστηκαν με την έκθεση σε ζημιογόνους εξωεπαγγελματικόυς παράγοντες, ανάλογα με τον τρόπο ζωής και την καθημερινή έκθεση σε θόρυβο, εκτός από τον χώρο εργασίας τους.
Τελικός στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η κατάληξη σε συμπεράσματα τα οποία θα μπορούν να ενισχύουν την διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών συνθηκών εργασίας. Η Ιατρική Πρόληψη στους χώρους εργασίας αυτούς, μπορεί να διασφαλίσει στο μέγιστο την υγεία των εργαζομένων, στο βαθμό που αυτή επηρεάζεται από τις εργασιακές συνθήκες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προληπτική ιατρική, Βιομηχανικός χώρος, Προαγωγή υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
135

Papadopoulos Vasileios Master.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.