Υπακοή στους νόμους της πόλης: Συγκριτική μελέτη των πρώιμων πλατωνικών απόψεων και του δεκάτου βιβλίου των Νόμων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285482 559 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βαγενά Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Καραδήμας, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαίρη Γιόση, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Βασίλειος Λεντάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπακοή στους νόμους της πόλης: Συγκριτική μελέτη των πρώιμων πλατωνικών απόψεων και του δεκάτου βιβλίου των Νόμων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υπακοή στους νόμους της πόλης: Συγκριτική μελέτη των πρώιμων πλατωνικών απόψεων και του δεκάτου βιβλίου των Νόμων
Περίληψη:
Το πρόβλημα της ενδεδειγμένης και ορθότερης στάσης (υπακοή ή ανυπακοή) ενός πολίτη προς τους νόμους της πόλης του ομολογουμένως ενέχει οικουμενικό και πανανθρώπινο χαρακτήρα, εφόσον η αντιμετώπισή του απασχολεί διαχρονικά κάθε πόλη και κάθε οργανωμένη κοινωνία ανθρώπων. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε αναρωτηθεί αν οφείλουμε να υπακούμε όλους τους νόμους της πόλης μας, ακόμη και αυτούς που είναι άδικοι. Ο προβληματισμός αναφορικά με τον νόμο δεν θα μπορούσε να μην αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και μεταξύ των μεγάλων στοχαστών της κλασικής αρχαιότητας. Ανάμεσα σ’ αυτούς συγκαταλέγεται και ο Πλάτωνας, στον πυρήνα της σκέψης και της φιλοσοφίας του οποίου εντοπίζεται το προαναφερθέν ζήτημα. Στόχος, συνεπώς, της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει με συγκριτικό τρόπο τις πρώιμες και τις ύστερες πλατωνικές απόψεις σχετικά με το θέμα της πρέπουσας συμπεριφοράς όλων των πολιτών, οποιασδήποτε εποχής, απέναντι στους νόμους της πόλης τους. Στο πρώτο κεφάλαιο, που ακολουθεί τη γενική εισαγωγή, στην οποία δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές του όλου πονήματος, εξετάζονται συγκριτικά η Απολογία και ο Κρίτων (οι δύο πρώιμοι διάλογοι που έχουν επιλεγεί για τους δικούς μας σκοπούς) και επιχειρείται να επιλυθεί η παρατηρούμενη από τους μελετητές ασυνέπεια μεταξύ τους όσον αφορά στο κεντρικό μας ζητούμενο. Από την παρουσίαση και περιγραφή της στάσης του Σωκράτη προς τους πραγματικούς νόμους της Αθήνας της εποχής του και από μία προσπάθεια από μέρους μας να διαχωριστούν οι πεποιθήσεις των δύο φιλοσόφων, ένα ζήτημα εντόνως συγκρουσιακό και για την ίδια την επιστημονική κοινότητα, θα αναδυθούν οι πρώιμες πλατωνικές απόψεις επί του κυρίου θέματός μας. Θα ακολουθήσει η μελέτη του δεκάτου βιβλίου των Νόμων, στο οποίο ο Πλάτωνας, επιχειρώντας να θεμελιώσει φιλοσοφικά τους δικούς του νόμους, θα αναπτύξει και θα ολοκληρώσει τη θεωρία του για τον φυσικό νόμο. Εν συνεχεία, αφού παρατεθεί η συγκριτική μελέτη των πρωταρχικών και των μεταγενέστερων απόψεων του φιλοσόφου αυτού (το κεντρικό δηλαδή κεφάλαιο της όλης συγγραφής μας), θα οδηγηθούμε στον επίλογο, όπου θα συγκεφαλαιώσουμε τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει μέσα από τη μελέτη τόσο του ίδιου του πρωτογενούς υλικού όσο και της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
υπακοή, ανυπακοή, νόμοι, φυσικός νόμος, πειθώ, δίκαιο, φύση, φιλοσοφική αλήθεια, πλατωνικές απόψεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
107
Διπλωματική εργασία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο