Η παροχή έννομης προστασίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων βάσει των "δικονομικών οδηγιών"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2289026 309 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζαράρη Χρυσάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε-Ρ. Παπαδοπούλου-Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Διεθνών Σπουδών, Tμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Μ. Κουσκουνά-Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Διεθνών Σπουδών, Tμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Γ. Κυριακόπουλος-Λέκτορας, Τομέας Διεθνών Σπουδών, Tμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η παροχή έννομης προστασίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων βάσει των "δικονομικών οδηγιών"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η παροχή έννομης προστασίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων βάσει των "δικονομικών οδηγιών"
Περίληψη:
Ήδη, από τη δεκαετία του 80, κατέστη σαφές ότι το σύστημα ρύθμισης των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών, θα έμενε κενό περιεχομένου εάν δεν συνοδευόταν από ένα παράλληλο σύστημα παροχής έννομης προστασίας στους συμμετέχοντες. Αυτή η συνειδητοποίηση οδήγησε στην έκδοση των αποκαλούμενων ως «δικονομικών οδηγιών» που προορίσθηκαν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των μέσων προσφυγής κατά παράνομων πράξεων, υπό την «επήρεια» της αρχής της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών. Το Δικαστήριο, επιδεικνύοντας στο εν λόγω πεδίο «ακτιβισμό», αρχικά τουλάχιστον, επιχείρησε να καλύψει τα κενά που αναφύονταν λόγω της «ελλειπτικής» διατύπωσης των δικονομικών οδηγιών.
Το επίκαιρο ερώτημα που τίθεται, λόγω της πρόσφατης τροποποίησης των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, είναι εάν είναι εφικτή η παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας στο σύγχρονο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, με μέσα του παρελθόντος; Χρήζουν, τελικά τροποποίησης οι «δικονομικές οδηγίες», προκειμένου να επιτελέσουν το σκοπό τους;
Μοχλό για την προσέγγιση του θέματος αποτέλεσε η έρευνα και συστηματοποίηση του συνόλου των αποφάσεων του Δικαστηρίου που αφορούν στην ερμηνεία και ορθή εφαρμογή τους, προκειμένου να καταδειχθεί ότι ο αρχικά άμορφος χώρος της παροχής έννομης προστασίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, πέρα από περίγραμμα, απέκτησε «πρόσωπο», όσον αφορά τα παρεχόμενα μέσα και τις αντίστοιχες κυρώσεις. Παράλληλα, αναδεικνύονται ζητήματα που ενδεχομένως δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου αλλά και ζητήματα όπως η έκταση ελέγχου των εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων, που αποτελεί διαρκές πεδίο συζήτησης.
Καταληκτικά, η παρούσα, δύναται να αποτελέσει εργαλείο τόσο για τους οικονομικούς φορείς, τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αλλά και νομικούς, ερευνητές και γιατί όχι τον εθνικό και ενωσιακό νομοθέτη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
δημόσιες συμβάσεις, διαδικασίες ανάθεσης, αποτελεσματική έννομη προστασία, δικονομικές οδηγίες, δικονομική αυτονομία.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
116

ENNOMH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-03-04.