Μεταφραστικές προκλήσεις του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου: η αναπαράσταση του τέλους στα έργα Here We Go και Escaped Αlone της Caryl Churchill

Διπλωματική Εργασία uoadl:2298960 436 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπούρα Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σταματίνα Δημακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής ΓΛώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ασημίνα Καραβαντά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ευτέρπη Μήτση, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταφραστικές προκλήσεις του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου: η αναπαράσταση του τέλους στα έργα Here We Go και Escaped Αlone της Caryl Churchill
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μεταφραστικές προκλήσεις του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου: η αναπαράσταση του τέλους στα έργα Here We Go και Escaped Αlone της Caryl Churchill
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διακρίνει και μελετά εννέα στοιχειώδεις παράγοντες που ρυθμίζουν τη διαδικασία της θεατρικής μετάφρασης και εξετάζει την εφαρμογή τους στη μετάφραση δύο θεατρικών κειμένων της Caryl Churchill με θεματική, νοηματική και υφολογική συνάφεια. Η ανάλυση αναδεικνύει τη σύνθετη και ταυτόχρονη επενέργεια των παραγόντων καθώς επιχειρείται η αντιμετώπιση των κυριότερων μεταφραστικών προκλήσεων των συγκεκριμένων κειμένων: η ελλειπτικότητα και η πληθώρα ξενικών πολιτισμικών και δυσμετάφραστων εννοιών. Επίσης, θίγονται εμπειρικά ορισμένα ζητήματα που αφορούν την θεατρική μεταφραστική πρακτική στην ελληνική πραγματικότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
παράγοντες θεατρικής μετάφρασης, λογοτεχνικότητα, προφορικότητα, σκηνοθετικό όραμα του μεταφραστή, ευληψία και πολιτισμική προσαρμογή, απόδοση χαρακτήρων, έκταση μεταφράσματος, συμμετοχική μετάφραση, θεατρική μετάφραση στην Ελλάδα, ελλειπτικότητα, ξενική μετάφραση, μετάφραση τίτλων και λογοπαιγνίων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
108

Μεταφραστικές προκλήσεις του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου - Η αναπαράσταση του τέλους στα έργα Here we Go και Escaped Alone της Caryl Churchill.pdf
618 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


Παραρτήματα Ι & ΙΙ.zip
226 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.