Κρίση 1929, Κρίση 2008: Μοντέλα παραγωγής των τρόπων σκέψης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των κρίσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2313696 373 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τοκάνης Γιάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος Ανδρέας Κύρτσης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Δημήτριος Κατσίκας, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Νικόλαος Κουτσιαράς, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρίση 1929, Κρίση 2008: Μοντέλα παραγωγής των τρόπων σκέψης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των κρίσεων
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κρίση 1929, Κρίση 2008: Μοντέλα παραγωγής των τρόπων σκέψης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των κρίσεων
Περίληψη:
Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους από το πολιτικό σύστημα αποτελούν μείζονα θέματα πολιτικής ανάλυσης στη σύγχρονη εποχή. Η μέχρι τώρα βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εκτεταμένα τόσο με το περιεχόμενο και τους λόγους που δημιουργούνται οι χρηματοοικονομικές κρίσεις, όσο και με το κόστος των πολιτικών αποφάσεων που αφορούν το οικονομικό σύστημα, καθώς και τη σχέση των αποφάσεων αυτών με το οικονομικό μοντέλο που ακολουθείται σε κάθε εποχή στον καπιταλισμό. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να φωτίσει περισσότερο το ζήτημα της διαδικασίας η οποία προηγείται πριν παρθούν οι σημαντικές οικονομικές αποφάσεις από τους πολιτικούς, αλλά και να παρουσιάσει κάποια μοντέλα σκέψης που επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Αρχικά, παρατηρείται ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα κατέχει έναν εξέχοντα ρόλο στο καπιταλιστικό σύστημα, καθώς έχει δώσει τη δυνατότητα στους κεφαλαιούχους να δημιουργούν τεράστιο κέρδος, δίχως σε αυτό να εμπλέκεται το εργατικό δυναμικό. Ο Roosevelt προσπάθησε σκληρά να ρυθμίσει το σύστημα αυτό, αν και πολλές φορές η πολιτική του ήταν αποτέλεσμα εσωκομματικής ισορροπίας, ενώ το κυριότερο εύρημα σχετικά με την πολιτική του, ήταν το ότι προκειμένου να δημιουργήσει αίσθημα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του, δημιούργησε ένα μοντέλο σκέψης το οποίο συμπεριελάμβανε εκφράσεις που να δηλώνουν πως η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία σχετίζεται με πολεμικές καταστάσεις, κάτι που τον ώθησε να αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση στο επίπεδο του δημόσιου λόγου, ως να βρίσκεται σε πολεμική αποστολή. Ο Obama ακολούθησε μια πολύ πιο συντηρητική πολιτική, στηρίζοντας και τροφοδοτώντας το χρηματοοικονομικό σύστημα, δίνοντας εξέχων σημασία σε παράγοντες οι οποίοι δεν είχαν άμεση σχέση με τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του πληθυσμού, ενώ εκπροσώπησε κοινωνικές διεκδικήσεις, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και ίσα δικαιώματα για τους μαύρους και τους μουσουλμάνους. Το ανησυχητικό και για τις δύο περιπτώσεις όμως είναι πως για αντιμετωπιστεί η χρηματοοικονομική κρίση, χρειάστηκε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ. Συνολικά γίνεται αντιληπτό, ότι οι συνθήκες, και τα ισχυρότερα συμφέροντα είναι αυτά που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν την αντίληψη των πολιτικών για την κρίση, αλλά και για τον τρόπο που παράγουν μοντέλα σκέψης για αυτήν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομική Κρίση, 1929, 2008, Αμερική, Ρούσβελτ, Ομπάμα, Τοκάνης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
126
Αριθμός σελίδων:
79

Διπλωματική - Τοκάνης - Κρίσεις 1929-2008.pdf
712 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.