Εργασιακό στρες και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) .Η συμβολή της αυτοαποτελεσματικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2314959 533 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κόφα Όλγα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Σταμάτιος-Αλέξανδρος- Επίκ. Καθηγητής- Ψυχολογία ΑΜΕΑ-Οργανωσιακή Ψυχολογία- Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εργασιακό στρες και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) .Η συμβολή της αυτοαποτελεσματικότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εργασιακό στρες και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) και ο ρόλος της αυτοαποτελεσματικότητας
Περίληψη:
Το εργασιακό στρες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί αποτελεί θέμα έντονου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Πολλοί είναι οι παράγοντες, οι οποίοι προκαλούν εργασιακό στρες στους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι εργασιακές απαιτήσεις, η ποικιλία των σχολικών δραστηριοτήτων και η έλλειψη επαγγελματικής αναγνώρισης. Βασική συνέπεια του φαινομένου είναι η διαρροή των εκπαιδευτικών, λόγω των ψυχοσυναισθηματικών πιέσεων που δέχονται. Το στρες συνδέεται άμεσα με δύο επιμέρους μεταβλητές, την αυτοαποτελεσματικότητα και την επαγγελματική ικανοποίηση. Η αυτοαποτελεσματικότητα αφορά στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τις ικανότητές τους, ενώ η επαγγελματική ικανοποίηση πηγάζει από την αξιολόγηση του επαγγέλματός τους ως μέσου πραγμάτωσης επαγγελματικών αξιών. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη σύγκριση εργασιακού στρες μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη συσχέτισή του με την αυτοαποτελεσματικότητα και την επαγγελματική ικανοποίηση. Το δείγμα αποτέλεσαν 144 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εργάζονται στη γενική και την ειδική αγωγή, κυρίως στην περιφέρεια Αττικής. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε την κλίμακα του Εργασιακού Στρες των εκπαιδευτικών (Αντωνίου, 2006), την κλίμακα της Αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001), την κλίμακα της Επαγγελματικής Ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (Warr, Cook, & Wall, 1979) και ερωτήσεις δημογραφικών και εργασιακών στοιχείων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα στρες και ότι η αυτοαποτελεσματικότητα και η επαγγελματική ικανοποίηση σχετίζονται αρνητικά με το εργασιακό στρες. Οι συσχετίσεις επηρεάζονται και από τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας. Η συγκριτική δική μου μελέτη στόχο έχει, αν αυτό είναι δυνατόν, να προκαλέσει το ερέθισμα για μελλοντική έρευνα στον χώρο της Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τον κλάδο και τη βαθμίδα εργασίας των εκπαιδευτικών.
Λέξεις-κλειδιά:
Εργασιακό στρες εκπαιδευτικών, Αυτοαποτελεσματικότητα, Επαγγελματική Ικανοποίηση, γενική αγωγή, ειδική αγωγή, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
102
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΟΦΑ ΟΛΓΑ 3.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf (588 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο