"Ο ιατρικώς υποβοηθούμενος θάνατος"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2317936 270 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπούλια Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νίκος Λίβος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Ο ιατρικώς υποβοηθούμενος θάνατος"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Ο ιατρικώς υποβοηθούμενος θάνατος"
Περίληψη:
Ο θάνατος του φυσικού προσώπου συνιστά ουσιώδες γεγονός και πεδίο ενασχόλησης όχι μόνο της ιατρικής επιστήμης και της φιλοσοφίαςαλλά και του δικαίου.Η ανθρώπινη ζωή, απολαμβάνοντας προστασίας από όλες τις έννομες τάξεις σε όλες τις φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας, αποτελεί θα λέγαμε το ύψιστο ατομικό έννομο αγαθό και ο σεβασμός της αξίας της αποτελεί από πάντοτε βασική προτεραιότητα κάθε πολιτείας.Προστατεύεται πάντοτε και έναντι πάντων η ανθρώπινη ζωή ; Έχει η ανθρώπινη ζωή μια δική της εσωτερική αξία που την καθιστά απολύτως απαραβίαστη ή μήπως υπάρχει περιθώριο να θεωρηθεί ότι μπορεί να νοείται ως αξία συναρτώμενη με άλλους παράγοντες όπως λ. χ η αξιοπρέπεια του φορέα του εννόμου αγαθού ή η ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου ; Με κεντρικό πυρήνα τους ως άνω προβληματισμούς, αναπτύσσονται στην παρούσα εργασία οι μορφές εμφάνισης της ευθανασίας και τα αξιέδοδα στα οποία έχουν οδηγήσει τοσό τον ιατρικό όσο και τον νομικό κόσμο. Με αφορμή τα δυσεπίλυτα αυτά εμπόδια, έκανε την εμφάνισή της μια νέα πρακτική, η λεγόμενη " Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αυτοκτονία", κατά την οποία ο γιατρός, έχοντας επίγνωση του σκοπού, παρέχει τα μέσα αυτοκτονίας στον πνευματικά ικανό ασθενή, ο οποίος εκούσια έχει εκφράσει την επιθυμία θανάτου, τα οποία μέσα στην συνέχεια χρησιμοποιεί μόνος του ο ίδιος ο ασθενής για να θέσει τέλος στη ζωή του. Εν αντιθέσει δηλαδή με τις περιτπώσεις ευθανασίας, στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία η κυριαρχία επί της πράξης ανοίκει αποκλειστικά και μόνο στον ασθενή. Παρουσιάζονται σε επίπεδο συγκριτικού δικαίου οι σχετικές ρυθμίσεις των κρατών που έχουν υιοθετήσει την πρακτική του υποβοηθούμενου θανάτου και η πορεία προς τη νομιμοποίηση αυτών. Κλείνοντας, αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία επί της ηθικής δικαιολόγησης της ως άνω πρκατικής και διατυπώνεται μια νομοθετική πρόταση, για την θεσμοθέτησή της στην Ελλάδα, με την ευχή μιας λιγότερο διστακτικής θεώρησης των εν λόγω ζητημάτων στο εξής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
Δικαίωμα στο θάνατο, Ευθανασία, Υποβοηθούμενη Αυτοκτονία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
89
Αριθμός σελίδων:
85

Ο ιατρικώς υποβοηθούμενος θάνατος.pdf
958 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.